Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Zajímavosti oblivionu


STAŘÍ ZNÁMÍ

M'aiq the Liar

Nevyčerpatelný zdroj špatných zpráv v Morrowindu, M´aiq the Liar (Lhář) se přemístil z Vvardefellu do Cyrodiilu – a vypadá to, že by mohl i sem tam mluvit i pravdu. Najít ho je přímo nadlidský čin. V Morrowindu měl alespoň ten dobrý zvyk, že zůstával na jednom místě. V Cyrodiilu se pořád pohybuje. Počátečním bodem pro hledání by měl být jezírko Nibenay (východně od mostu Yellow Road přes řeku Corbola a severně od kempu Trossan). Khajiit se pohybuje mezi Leyawiin a Anvilem a stejně tak často, po dobu pěti hodin, hledá měřidlo (calipers) – přístroj určený k měření tloušťky a vzdálenosti. Objevuje se v několika dungeonech, takže nelze říct, kde vlastně skončí. Běhá asi tak stejně rychle jako kdokoliv jiný v Cyrodiilu, takže je docela obtížné ho chytit.
Když ho najdeš, promluv si s ním, jelikož ho v blízké době asi jen tak nepotkáš. Stejně jako v Morrowindu na tebe vytáhne spoustu zajímavých témat: děti, Colovianské kožené helmice, společníci, kuše, draci, vlkodlaci, nahota a další.
I když se to nezdá, většinou nelže. O většině témat se toho ale moc nedovíte, nejdou rozkřiknout. Ke každému tak řekne něco málo svých komentářů, které, jak se domnívá, jsou nepodstatné. Je to prostě jen průměrný, tvrdohlavý Khajiit s horečnou potřebou najít měřidlo.
Teď si vzpomeňte, že v Morrowindu M´aiq říkal pravdu o jedné věci: byl to jediný člověk, který poskytnul informaci o umístění jedné ze ztracených deadrických svatyní prince Boethia. Hodně hráčů bude nepochybně doufat v to, že M´aiq má nějaké tajemství. Ale nemá. Je jen přeplněný kecama. Nic víc.

Arvena Thelas

Sestra známé Drarayne Thelas z Morrowindu, žijící v Anvilu. První prací pro Cech bojovníků je (narozdíl od Morrowindu) uchránit před sežráním krysy v jejím domě.

Svenja Snow-Song

Cestou na Dive Rock je možno narazit na Agnarovy zápisky, patřící jejímu manželovi. Deník obšírně pojednává o Agnarově vzestupu až na pozici náčelníka Thirsku po odchodu Nerevarina, o jeho svatbě se Svenjou a o jejich výpravě za zahubením matky Udyrfrykte - odporné příšery, která zpustošila Thirsk v datadisku Morrowind: Bloodmoon.

Rod Hlaalu

Falanu Hlaalu - členka jednoho z nejvěhlasnějších rodinných klanů Morrowindu - otevřeně připustila, že se natrvalo přestěhovala z Morrowindu do Skingradu. Její současný vztah k rodu není znám, byť rozmluva o Skingradu nabídne téma o určitých druzích pokut, ukládaných těm, kdož  praktikují nekrofilii.

Obchod ve Skningradu nebyl její první, o čemž svědčí vyhořelé stavení a prázdná studna blízko Memorial Cave. Z ohořelých pozůstatků lze zjistit, že zde stával obchod "All Things Alchemical".

Creeper

Barbas - podobu měnící, psu podobný společník Clavicus Vile, je podle všeho Creeper, legendární obchodnický Scump z Morrowindu.

Camonna Tong

Dva železem odění Dunmeři - zástupci tajného společenství Camonna Tong s centrem v Morrovindu - se ubytovali ve Walker Camp, ležícím mírně na sever od Cheydinghalu. Nikdo neví proč jsou tu, pouze je známo že každý týden dodávají skoomu do skrýše blízko Kingscrest Cavern.

NEDOKONČENÁ DOBRODRUŽSTVÍ

 • V jezeře mírně západně od Fort Nikel leží ostatky Natha Dyera. V jeho pozůstalosti se nalézá petrklíč a milostný dopis, který napsal ženě, jíž se dvořil. Očividně se Nath nedostal do města, aby dopis předal. Má se za to, že Nath Dyer je kapitán Nathaniel Dyer, velitel 18. setniny se sídlem v Maine.
 • Uvnitř Arena Bloodworks, na podlaze vpravo od Owyna leží dopis od ženy jménem Branven, která tvrdí, že je jeho dcera. V dopise se praví, že ať se mu to líbí nebo ne, bude donucen k přiznání otcovství, jakmile se Braven stane šampionem v Aréně. Branven se pohybuje v okolí Arény v Imperial City, kde ténuje se Saliith.
 • Při první návštěvě Market District sice přibude nové téma rozhovoru o získávání poslíčků, přesto však neexistuje žádná postava, se kterou by bylo možno na toto téma hovořit.
 • Identifikátor tématu  "ImpExWork" [00025CF7] nemá přidělenu žádnou NPC a z toho důvodu nemůže být použit. Skupina obsahuje další témata - "ImpExAccept" [0025CF6], "ImpExReject" [00025CF4], "ImpExDeliveredLetter" [00025CF2], a "ImpExGiveLetter" [00025CF3], rovněž nepřidělena k žádným postavám ve hře. Použité identifikátory "ImpEx" se nápadně podobají názvu kurýrní služby "FedEx" (Imperial Express Delivery Service a Federal Express Delivery Service).
 • Gilgondorin, majitel hostince Silverhome-on-the-Water v Bravil, tvrdí že Dro'shanji viděl příšery, potulující se kolem jeho domu a že by stálo za to si s ním promluvit. Příbytek Dro'shanji se však zdá být naprosto normální a rovněž při rozhovoru s ním není hráči nabídnuto žádné téma, související s touto povídačkou.
 • Obyvatelé Chorrolu budou často přetřásat prapodivné chování  Eugala Bellete. Návštěva v jeho příbytku odhalí sklepení plné lidských lebek a a spoustu znamení a hyeroglifů sekty Mythic Dawn. Bohužel však nelze tento objev ohlásit ani o něm mluvit. Ze všech "spících agentů" sekty  Mythic Dawn pouze Egualovo chování vzbuzuje veřejnou pozornost.
 • V Chorolu se často povídá o špinavých obchodech v jedné z místních hospod The Oak and Crosier. Ve sklepeních budovy je sice slyšet hudební téma, běžné při průzkumu jeskyní a zbořenišť, žádné příšery tu však nejsou.
 • V Chorrolu bydlí imperiální pár - Jirolin a Ariela Doran - kteří byli, jak je uváděno v Construction Setu, součástí dobrodružství, jež nakonec nebylo zařazeno do finální verze hry. Dle všeho Jirolin trpí představou, že je vzdáleným příbuzným obrů a bude požadovat po hráči doručení šperků do jedné místní jeskyně, obydlené obry, za účelem navázání přátelských vztahů. Zdá se, že obři dovolí Jirolinovi přidat se ke komunitě pouze proto, aby jej nakonec sežrali a proto bude třeba jej těchto nesnází zbavit. Z tohoto dobrodružství nakonec zbyl pouze náhodný záznam v hráčově deníku, skripty a jeskyně, osídlená Gobliny ...
 • Při rozhovoru s imperiální ženou v Chestnut Handy Stables u Imperial City je možno se dozvědět, že se jí ztrácejí z ohrad koně. Jedna z doměnek praví, že její partnerka ve stájích - skřetí dívka s nečestnou povahou - je může požírat, druhá pak, že chybějící potvory se přidaly ke stádu divokých koní, potulujících se po blízké pláni.

ODKAZY NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DÍLY SÉRIE ELDER SCROLLS

 • Obrázek na letácích, inzerujících souboje v Aréně je velice podobný obrázku z krabice hry The Elder Scrolls: Arena.
 • Na závěr kariéry v Cechu bojovníků odmění Modryn Oreyn postavu přilbou "Helm of Oreyn Bearclaw".  Tento artefakt a k němu příslušný rozhovor odkazuje na výpravu "Malacath's Shrine" v Morrowindu. Zde byl dobrodruh postaven před úkol zabít posledního člena Oreynovy linie a získat tuto přilbu.
 • Občas lidé ve Skingradu sdělí postavě příběh o koupi rolády a následném obtěžování jakýmisi pobudy. Tentýž příběh byl použit v předcházejících titulech Elder Scrolls. V Morrowindu např. na základě hráčovy volby příslušné reakce na tuto historku byla určována třída postavy.
 • Občas je možno vyslechnout náhodný dialog mezi NPC, týkající se nové divadelní hry s názvem The Lusty Argonian Maid. Obsah scénáře hry zhruba načrtnul již v Morrowindu Crassius Curio - výstřední člen rodiny Hlaalu. V průběhu hry je možno objevit knihu, obsahující některé scény z dramatu.
 • V Cloud Ruler Temple - velitelství Bratrstva čepelí - je ubytován člen Rudých stráží jménem Cyrus. Pro zajímavost, Cyrus bylo jméno zastánce Yokudsanova potomka, člena Rudých stráží.
 • Waterfront District v Imperial City je domovem několika spolehlivých obyvatel Raven Rock, kolonie zbankrotované obchodní organizace East Empire Company. Osud kolonie Raven Rock a jejích obyvatel se utvářel v průběhu datadisku Morrowind: Bloodmoon.
 • Unikátní artefakt "Amulet of Usheeia" z Morrowindu existuje, navzdory nedostatku NPC, se kterými lze o něm hovořit. Toto přehlédnutí bylo v Oblivionu opraveno tím, že Usheeja zde existuje a je členem stráže v Umbacano's manor na Talos Plaza District v Imperial City.
 • Aldos Othran v Cheydinhalu zpívá o Vvardenfellských Cliff Racerech, jejich ž existence značně obtěžovala množství hráčů Morrowindu.
 • Uvnitř Mankar Camoran's Paradise, za kopcem s malebnou jeskyňkou, leží ostrov s truhlou, hlídanou spektrálním Mudcrabem. Patrně se jedná o ducha obchodníka s Mudcraby z Morrowindu. Je větší a silnější než běžný Mudcrab a jako duch je nezranitelný běžnými zbraněmi.  Bohužel, narozdíl od Morrowindu, tento Mudcrab není schopen s hráčem komunikovat.

 • Nádrž s kapalinou, obnovující zdraví a manu v Areně, je po obvodu ozdobena rytinou citátu Gaiden Shinji; jedná se o tutéž větu, která se objeví po instalaci při prvním spuštění The Elder Scrolls: Arena.
 • V dobrodružství The Wandering Scholar pro Cech bojovníků bude třeba doprovodit elfku jménem Elante of Alinor do jeskyně Brittlerock Cave, aby zde mohla studovat Daedry. Tatáž žena se vyskytovala v Morrowindu uvnitř jeskyně Ibar-Dad, kde byla hrobka Mordriana Hanina a kde Elante vystupovala jako nepřátelská NPC; její zápisky naznačují, že zde byla zapojeno do výzkumu Daeder.
 • Někteří z Goblinů mají oblečeno brnění Netch Leather, které bylo možno vlastnit v Morrowindu a které se zde, bohužel, nedá z jejich ostatků získat.

ODKAZY, NESOUVISEJÍCÍ S TÉMATIKOU ELDER SCROLLS

 • Vůdce Temného bratrstva je označován jako "Black Hand" - tento název používala srbská teroristická organizace, stojící za vraždou arcivévody Františka Ferdinanda.
 • Pokud postava plní dobrodružství An Unexpected Voyage, má možnost o sobě prohlašovat, že je lodní kuchař použitím dialogu Stevena Seagela z filmu Under Siege.
 • Lucien Lachance - člověk, který je schopen zařídit přijetí postavy do řad Temného bratrsvta, je karikaturou Luciena Lacroix - postavy z kanadského televizního seriálu  Forever Knight, popisujícího životní příběh osmdesátiletého upíra Nicka Knighta. Forever Knight zobrazuje  Lacroixse jako příšeru, která přivedla Nicka do společenstva upírů, podobně jako Lachance přivede hráče k Temnému bratrstvu.
 • Skjorta - jako seveřanka oděná obchodnice z Brumy, má vhodnou přezdívku, neboť její jméno znamená v norštině a švédštině "tričko".
 • Jakben, Earl of Imbel, obyvatel  Imperial City, rovněž dostal zajímavé jméno. Odstraněním "Earl" z jeho jména obdržíme JakbenImbel. Správným rozdělením jména pak obdržíme referenci na postavu anglických pověstí - legendárního zloděje Spring-Heeled-Jacka. Má unikátní boty, zaručující  +50 na Akrobacii.
 • Mannimarco - vůdce nekromantů, vystupující jako"King of Worms", byl pojmenován podle Marcomannů - nájezdnického germánského kmene, jež dobyl v roce 408 místo v  nynějším jihozápadním Německu známé jako City of Worms.
 • Předmět ve hře - "Blue Suede Shoes" byl pojmenován na paměť rokenrolové klasiky Blue Suede Shoes, kterou složil a hrával Carl Perkins a kterou se nechalo inspirovat mnoho dalších hudebníků včetně Johnnyho Cashe, Elvise Presleyho, The Beatles, Jimiho Hendrixe a dalších.
 • Dobrodružství A Shadow over Hackdirt, které začíná v Chorrolu, obsahuje záhadu určité skupiny lidí, uctívající na základě jakési "Temné bible" jisté neviditelné bytosti, zvané "Temní". Scénář je velmi podobný příběhu The Shadow Over Innsmouth od H.P. Lovecrafta. Zde je jisté anglické městečko obydleno jakýmisi napůl lidskými bytostmi, uctívajícími cosi v hlubinách moře rovněž s názvem "Temní". Fanoušci skupiny Metallica zase mohou v příběhu poznat skladbu The Thing That Should Not Be z alba  Master of Puppets. Krom zmíněných je zde ještě jedna analogie s další hrou od Bethesda Softworks - Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, jejíž obsah je rovněž založen na díle H.P. Lovecraft.
 • Dobrodružství Nothing You Can Possess je zřejmě pojmenováno na základě prvního filmu o Indiana Jonesovi -  Raiders of the Lost Ark. V něm Indianův protivník, Dr. René Belloq, sebere Jonesovi bůžka, kvůli kterému on riskoval život, se slovy: "Doktore Jonesi, opět se ukazuje, že není nic, co by Vám patřilo a co bych já nebyl schopen získat". Kromě názvu je rovněž v průběhu dobrodružství samotného možno objevit spoustu podobných rysů
 • Dobrodružství Whodunit pro Temné bratrstvo bylo inspirováno knihou Agathy Christie "And Then There Were None". Děj knihy se točí kolem skupiny cizinců, z nichž každý byl obviněn z určitého trestného činu a jsou jeden po druhém systematicky vražděni.
 • Výběrčí daní Fafnir - jedna z NPC ve hře, je pojmenován podle chamtivého draka, vystupujícího v nordických legendách.
 • Závěrečná fáze dobrodružství Where Spirits Have Lease začíná shromážděním pozůstatků těla Lorgrena Beniruse na základě objevení jeho ruky. Než dokončí svoji přeměnu v Licha, je možno zaslechnout repliku "I live...again! Hahaha..." - nesporná inspirace filmem  Army of Darkness.
 • Zdá se, že místo, kde pobývá Umbra - totiž Vindasel - odkazuje na herce Vina Diesela, jelikož děj filmu The Pacifier, kde Vin Diesel hraje, je umístěn do Bethesdy v Marylandu, kde původně společnost Bethesda Softworks vznikla.
 • V průběhu dobrodružství Azani Blackheart pro Cech bojovníků je možno v Azanině knihovně najít velmi vzácnou knihu Palla, jejíž obsah je psán velice podobnýn stylem a na podobných základech, jako Lolita Vladimira Nabokova.
 • Ve svatyni Temného bratrstva v Cheydinhal žije NPC jménem Antoinetta Marie - nesporná analogie s francouzskou královnu rakouského původu, popravenou v 18. století v průběhu Velké francouzské revoluce.
 • V Obchodní čtvrti Imperial City uvnitř Within First Edition leží svitek s názvem "Document of Puerile Banter". Předmět byl pojmenován dle diskusního fóra, často navštěvovaného jedním z autorů hry.
 • V dobrodružství The Forlorn Watchman se hráč v lodním deníku dozví o vzpouře, ve které zrádce jménem  "Gable" vede posádku lodi proti důstojníkovi jménem "Captain Laughton" - nesporná reference na klasickou Vzpouru na lodi Bounty, ve které herci Charles Laughton a Clark Gable představují titulní role kapitána, resp.vůdce vzbouřenců.
 • V tělocvičně Temného bratrstva je truhla se dvěma knihami, z nich jedna má název "The Gold Ribbon of Merit" - zřejmý odkaz na The Red Badge of Courage, mistrovské dílo od Stephena Cranea.
 • V dobrodružství Unfriendly Competition pro  Imperial City získá hráč Macabre Manifest - seznam nebávno zahubených - ve kterém fuguruje postava jménem "Oford Gabings" což je přesmyčka pro Frodo Baggins (Frodo Pytlík). Ve výpisu je rovněž několik předmětů, které měl Frodo u sebe v průběhu svého putování Středozemí při cestě za zničením Jednoho prstenu ( cestovní plášť se stříbrno-zelenou sponou ve tvaru lístku, kouzelný meč s rytinou, cestovní deník, vázaný v kůži a zlatý prsten s rytinami (prokletý ?))
 • Další analogie se světem Pána prstenů přímo ve hře je NPC jménem Boromir. Kupodivu Boromir vypadá jako žena, bez ohledu na své mužské tělo. Boromir je nordické rasy a nosí kompletní elfské brnění. Má identifikátor ID 0002319F a je možno jej zobrazit prostřednictvím konsole.
 • Ještě jedna analogie s knihami od J.R.R. Tolkiena: v Gnoll Mountain žije muž nordické rasy Havilstein Hoar-Blood společně s vlkem jménem "Redmaw". Redmaw je přímý překlad jména "Carcharoth", což je mocný vlk z Tolkienova Silmarillionu.
 • Název jedné Ayleidské ruiny - Culotte - je ve francouštině označení pro "dámské spodní prádlo".
 • Zdá se, že některé z obchodů v Imperial City byly pojmenovány podle skutečných restaurací v Marylandu, kde sídlí Bethesda Softworks. Jeden z nich se nachází mezi obchody The Main Ingredient a Three Brothers.
 • Podle názvu "Whom Gods Destroy" - jedné z epizod seriálu Star Trek - bylo nazváno dobrodružství Whom Gods Annoy. Oba názvy pak jsou odvozeny z prací Euripida, který praví "toho, jehož chtějí bohové zničit, nejprve dovedou k šílenství".
 • Rozsáhlé diskuze probíhají o původu jména Gray Foxe, vůdce Cechu zlodějů:
 1. Zdá se velmi nepravděpodobné, že by jméno bylo úmyslně převzato od jedné z postav v sérii Metal Gear.
 2. Gray Fox může odkazovat na Guye Fawkese (jména jsou podobná), anglického vzbouřence, který se snažil odstranit z vládních pozic zkorumpované úředníky.
 3. Gray Fox může rovněž odkazovat na "banditu - kavalíra" Billiho Minera, neblaze proslulého vlakového lupiče, sužujícího kanadskou  CPR železniční trať - autora rčení "ruce vzhůru". Začal být takto označován - úměrně věku - v druhé polovině svého života. Film, popisující konec jeho životní pouti, byl natočen v roce 1982 pod názvem The Gray Fox.
 4. Pžezdívka Gray Fox může pocházet od vůdce skupiny zlodějů v Court Jester jménem "The Black Fox".
 5. Může rovněž poukazovat na obávaného piráta Robertse z filmu The Princess Bride. Přijal jméno a pověst anonymních předchůdců, nosil masku aby ukryl svoji pravou totožnost a rovněž opravdově miloval - jeden princeznu, druhý hraběnku - která jej pokládala za mrtvého. Kromě toho existuje spousta dalších rysů, ve kterých jsou si tyto dvě postavy podobné.

OSTATNÍ

 • V ojedinělých případech lze zaslechnout, jak se NPC baví o "Saint Jiubovi", který vyhnal Cliff Racery z území Morrowindu - nepochybně se jedná o spoluvězně z lodi v úvodní části Morrowindu, se kterým se postava již dále nesetkala.
 • NPC často hovoří o stvořeních "land dreugh", kterým někdy říkají 'Billies'. Vše nasvědčuje tomu, že za hovorový název příšery byla zvolena přezdívka jednoho z členů vývojového týmu.
 • Na úpatí útesu pod Dive Rock leží potlučené tělo muže. Jeho prohlídka odhalí vzkaz od jeho dcery, nabádající jej k opatrnosti při šplhání po skalách, neboť je značně neohrabaný. Zdá se, že toto varování bylo oprávněné ...
 • Crayfish Cave je přeplněna místy s přihlouplými názvy: Crayfish Soggybottom, Crayfish Capillaries atd. V již zmíněné Crayfish Soggybottom je možno objevit místnůstku, v jejíchž rozích je ukryta spousta pivních lahví a v prázdném pivním sudu leží utopený Goblin.
 • Weebam-Na, jeden z NPC obyvatel Leyavinu, hovoří o člověku, který se snažil zbohatnout prostřednictvím restauračního řetězce, nabízejícího speciality z krys. Jeho exotické menu obsahuje takové delikatesy, jako je např. "Krysí ragů s práškem z jeleního penisu" a mnoho dalších.
 • Východo - jiho - východním směrem ze zátoky blízko Bravilu se nachází malý neoznačený most, pod kterým leží tělesné ostatky trolla spolu se záznamem, objasňujícím jeho selhání coby strážce mostu.
 • Druhá místnost hned za vchodem do Arkvad's Tower je až po strop přeplněna nábytkem. Předměty ze stolů a polic lze sestřelovat a špatně zapečetěnou závěď zde následně použít.
 • Návratem do Applewatch po ukončení dobrodružství Next of Kin pro Temné bratrstvo a průzkumem Perreniina hrobu na lokálním pohřebišti rodiny Draconis dává hráči jistou šanci, že zde bude napaden duchem zavražděné.
 • Pokud se v pluginu Wizard's Tower hráč postaví na reliéf ledové paže na podlaze a vyvolá některé z ohnivých kouzel na led před sebou, zjeví se obrovský ledový Atronach.
 • Po návratu do stok Imperial City na místo vraždy Uriela Septima VII je zde možno nalézt svíčkami osvětlený pomníček a stolek, na kterém spočívá plášť a sandály bratrstva Mythic Dawn. Na velkém, krví postříkaném stole leží dýka a úřední dopis vztahující se k vraždě. Na toto místo znovu zavede hráče výprava Scheduled for Execution, na kterou může být vyslán, je-li členem Temného brarstva.
 • Jakmile hráč dokončí kariéru v Cechu bojovníků, může jmenovat Modryna Oreyna svým zástupcem a druhým důstojníkem. Pokud tak učiní, Modryn Oreyn opustí cech a v důchodu se bude zdokonalovat v malířství. Jeho "obraz", znázorňující výslech Ajum-Kajina je možno si prohlédnout na stojanu v rohu jeho bytu v průběhu dobrodružství  Information Gathering.
 • Construction Set považuje Bendu Olo za implicitní  jméno hráče - muže imperiální rasy. Bendu Olo byl v 1E/2200 Colovianským králem  Cyrodiilu.

 • Obří  Mudcrab žije v hlubinách Greenmead Cave. Má stejnou sílu jako běžný krab a v jeho pozůstatcích se neobjevují žádné cenné předměty.
 • Obrovské Nirnrooty rostou někde v okolí písmene "k" v názvu Skingrad na mapě a další pak v okolí písmene "h" v názvu Kvatch.
 • Ve Fathis Aren's Tower je šachta plná vody, ve které se to hemží množstvím piraní. Jedná se o tutéž šachtu, kterou je nutno proplavat k obejití zamčených dveří v dobrodružství Arrow of Extrication pro Cech zlodějů. Na samotném dně šachty je možno narazit na Obří piraňu, v jejíchž pozůstatcích lze objevit různé zajímavé věci.
 • Další možnou sovislost s Indiana Jonesem a Chrámem zkázy je možno objevit v rozvalinách Cullote mezi Imperial City a Bravilem a kde se zpočátku nenachází žádný protivník. Pokud postava dospěje až na samotný konec rozvalin, objeví Ayleydskou sochu, od které může přijmout dobrodružství The Collecter. Pokud postava výzvu přijme, objeví se spousta zombií, kterými je třeba probít se ke vchodu. Zřejmá analogie se začátkem Chrámu zkázy a další je možno objevit v roůběhu dobrodružství The Collecter.
 • Hrstka zřícenin císařských pevností má své skryté poklady na neobvyklých a těžko dosažitelných místech. Některé už byly zmíněny v průběhu questů (zvláště ty šikovné magické věcičky) a některé ještě ne.
  Tak třeba v pevnosti Coldcorn, která leží v Great Forest severozápadně od Imperial City a východně od Chorrolu. Věž má horní patro, které není dostupné po schodech. Chce to přeskákat z pilíře na pilíř a potom na horní patro – na tenhle počin je potřeba mít akrobacii na úrovni tovaryš (úroveň akrobacie na 60 by měla stačit). Přeskoč malou část východní zdi k přístřešku kde najdeš truhlu. (dobrý akrobat může skočit na přístřešek skočil rovnou z přilehlého kopečka). V truhle je trocha zlata, stejně jako další věcičky, a „klíč ke skrytému bohatství“ a listina: „ Meč ukazuje cestu. Půl míle. Hned vpravo za skalou.“
  Meč leží na podlaze přístřešku a ukazuje směrem na severovýchod. (tedy v případě, že jste mečem při svých akrobatických pokusech nepohnuli). Takže hurá za pokladem. Na okraji strouhy je skála připomínající želvu. Za ní je skryta truhla. V ní je dýka a listina. Poklad je nic moc. Na levelu 1 a 2 je to jen obyčejný dýka. Od levelu tři a výše je očarovaná. A listina? „Požehnán budiž ten kdo prozkoumá neprostupné cesty…“
  Podobný úkol jako ten předchozí (bez meče) je na zdech a pilířích pevností Strand a Variela.
  Ta druhá pevnost je na západním břehu Niben, mezi Imperial City a Bravil. Je potřeba úroveň akrobacie na 70 a výše, jinak není možné se na horní pilíř dostat. Je tam truhlička – šperkovnice. V ní zase najdete (dle levelu) nějaký ten drahý kámen, lektvar (75% šance) a svitek s kouzlem (50% šance).
  Pevnost Strand je na kopci východně od Anvilu. Je potřeba akrobacie na úrovni 60. Na vrcholku severozápadní zdi je lektvar „Agility and Detect Life“ a „Listina výjimky“: Nic není v životě zadarmo…s výjimkou tohoto.“
  Žádný skákání není potřeba na kopcích jihozápadně od pevnosti Facian, východně od severního pramenu Panheru. Jsou tady tři runové kameny. U spodku toho prostředního leží sedm minci a šperkovnice. Ta obsahuje nějaké ty klenoty a lektvar. A s 25% šancí je tam i svitek s kouzlem.
  Severně od pevnosti Gold-Throat, u nejzápadnějšího ze severních pramenů Pantheru, je sloup a část zdí. Naproti východní straně sloupu je truhla. Obsahuje ingredience používané Povolávači, naplněný Soul Gem (75 %) a stejnou listinu jako v pevnosti Coldcorn. A nakonec na západním břehu zálivu Niben, jihovýchodně od Bravilu a východně od pevnosti Irony, je u ruin truhla, ve které jsou nějaké ty cenné kamínky a od levelu 2 a výše i lektvar.

TAJNOSTI

 • V průběhu hry je možno objevit oděv sekty Nekromantů. Pokud jej postava obleče a následně promluví s některým ze členů Cechu mágů, bude jí nařízeno, ať jej neprodleně sundá.
 • Fin Gleam, skleněná helma, umožňující lepší a jasnější  vidění pod hladinou, je pohřbena v moři poblíž  Anvilu. Je možno ji objevit na kostře jejího předcházejícího majitele západně od ostrůvku, ležícího přímo na sever od Anvilu.
 • Unikátní palcát "Calliben's Grim Retort" je možno objevit za hrobkou Callibena Trentiuse v rodinném mauzoleu Trentiů, které se nachází podél  Green Emperor Way v Imperial City.
 • Mocný luk "Hatred's Soul", šípy "Hatred's Soul Arrows" a palcát "Hatred's Heart" jsou společně uložena v neoznačené jeskyni v Pekelné bráně poblíž Chorrolu a lze je objevit po zahájení dobrodružstv Na pomoc Brumě ( Aid for Bruma ).
 • Obchodní, zvaný "Shady Sam" se pohybuje za zdmi Imperial City. Prodává jedy, paklíče a ostatní pochybné zboží. Nejsnáze je možno jej objevit, pokud se postava vydá z Handy Chestnut Stables směrem vlevo (bráno při pozici postavy čelem ke zdem Imperial City).