Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Zločin a trest

DIALOG

o nahlášení zločinu je na Vás vypsána odměna. Výše je ruzná dle spáchaného činu. Pokud je zde odměna, za Vaši hlavu, stráže Vás chytí a zatknou hned, jak Vás uvidí. Pokud se zatčení pokusíte vyhnout, budete hledáni strážemi po celé zemi. Po zatčení máte několik možností:

  • Jestli máte dostatek peněz, můžete zaplatit odměnu a vyhnout se tak vězení. Veškeré ukradené věci, které budete mít v tu chvíli u sebe Vám budou odebrány. A to platí i pro předměty, pro jejichž uzmutí nejste hledáni. Stráže vždy mohou zahlédnout postrádanou věc.
  • Můžete vzdorovat zatč· ení. Tento krok ovšem není z nejchytřejších, jelikož strážní jsou tvrdí hoši a i když je zabijete/uteč· ete jim, nezbavíte se odměny vypsané na Váš hříšný krk.
  • Místo pokuty se necháte zavřít do vězení. Některé skilly Vám po propuštění klesnou v důsledku delší neaktivity. Nicméně jiné schopnosti se naopak zlepší, jelikož kriminálníci, jak známo, drží pohromadě. Také se vypráví, že zájemci o č· lenství v tajmné zlodějské organizaci si zde mohou udělat několik kontaktů.

Tyto akce jsou považovány za trestný čin, pokud budete odhaleni:

  • Krádež věcí, koně atd.
  • Vniknutí do domu bez povolení :o)
  • Souboj (obrana není zločin)
  • Zabití (v sebeobraně to ovšem trestné není)

e tu i možnost z vězení utéci, ale není to snadné. Jen těžko však hledat v této akci nějakou výhodu. Odměna na Vás stále platí... nicméně některé zločinecké organizace to považují za věc cti. Prostě utíkají z principu...

Stejně tak je možné získat zpět ukradené věci. Jsou uloženy v kontejnerech poblíž cel. Ukrást tyto věci pod nosem strážím sice není nic lehkého, ale stejně jako v předchozím případě, je to věc cti, získat zpět zabavené „zboží“.