Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Pravidla

>> Ocitli ste se na místě, které vám má připomenout pravidla hraní online. Není jich málo, a proto Vám i tak radím, aby ste znali úplně všechny. Neznalostí pravidel a porušení jich, se dostáváte do výrazných problémů. Jste za to hrubě potrestání, tresty se pohybují od dnů až řádově do několika měsíců až roků. Dostáváte tzv. BAN. Jedno velké upozornění - tím že začnete hrát bez znalosti pravidel, a porušíte je, máte smůlu. Neznalost pravidel Vás neomlouvá, tak jak je to i se zákonem.

>> Zde budou uvedeny základní pravidla hraní online, především u hry CoD 2. Dole budete mít odkaz na největší herní server v ČR Gamepark, na kterém si můžete podrobně okouknout pravidla až do detailů.

>> 1 - Nepoužívat cheaty (nejpoužívanější a nejznámější - WallHack, AimBot...)
>> 2 - Nepoužívat vulgarismy (Nikoho nepomlouvat, nenadávat...)
>> 3 - Nevyužívat Bugy hry
>> 4 - Chovat se slušně (To znamená - neprovokovat, nikoho zbytečně nedráždit...) Viz. bod 2
>> 5 - Měnit nastavení hry jinak, než jak je umožněno v menu hry.
>> 6 - Nemít vulgární NICK, popř. bindy. Viz. bod 2
>> Pokud se budete řídit alespoň těmito stručnými pravidly, tak se vyvarujete nepříjemným následkům, které by ste museli snášet v případě jejich porušení.