Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Síň hanby

Redakce webu www.farcry2.cz a klan {FCCZ} podporují všechny poctivé hráče a bojují proti všem formám cheatování ve hře online.

Pokud dojde k tomu, že bude jakýkoliv hráč na serveru 1. {FCCZ} for all pro hru Far Cry 2 prokazatelně přistižen při používání jakýchkoliv zvýhodňujících prostředků/cheatů (spozorován admnistrátorem serveru zápis v sv_cheat.log s popisem cheatu), bude jeho jméno a detaily zveřejněny na tomto místě, tak aby se tomuto zavrženíhodnému jednání dostalo náležitého ocenění.
Vyhrazujeme si využití tohoto práva v zájmu hry fair play !

Hráči na tomto seznamu jsou na serveru 1. {FCCZ} for all zabanováni.

-------------------------------------------------------------------------------------

Webmasters of www.farcry2.cz website and {FCCZ} clan all the time support all honest players and continually faight against all kinds of cheating in online gaming.

In case that some player would be catched with demonstrably using some cheat on our server 1. {FCCZ} for all (spoted clearly by server admin, record on the sv_cheat.log with cheat description), then his name and details would be published here.
We reserve to use this rights in the interest of fair play !

All players on this list are banned from server 1. {FCCZ} for all .