Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Xbox 360 archievmenty

Off the Boat - 5G
Complete the first mission. (Splň první misi)
One Hundred and Eighty - 10G
In a darts game score 180 with 3 darts. (V šipkách dosáhni třemi šipkami skóre 180)
Pool Shark - 10G
Beat a friend at pool. (Poraž přítele v kulečníku)
King of QUB3D - 15G
Beat the High Score in QUB3D (Překonej rekord v QUB3D)
Finish Him - 15G
Complete 10 melee counters in 4 minutes (10 rvaček do 4 minut)
Genetically Superior - 25G
Come first in 20 singleplayer street races. (Dojeť první ve 20 singleplayerových pouličních závodech)
Wheelie Rider - 30G
Do a wheelie lasting at least 500 feet on a motorbike. (Ujeď na motorce po jednom kole více jak 500 stop)
Gobble Gobble - 10G
Score 3 strikes in a row, a turkey, in 10-pin bowling. (3x strike v řadě, v desítkovém bowlingu)
Driving Mr. Bellic - 10G
Unlock the special ability of taxi. (Zpřístupni speciální schopnost/funkci taxíků)
Rolled Over - 30G
Do 5 car rolls in a row from one crash. (Udělej 5 otoček za sebou z 1 srážky aut)
Walk Free - 50G
Lose a 4 star wanted rating by outrunning the cops. (Zbav se 4 hvězd hledanosti ujížděním policii)
Courier Service - 10G
Complete all 10 package delivery jobs. (Splň 10 donáškových misí)
Retail Therapy - 10G
Unlock the special ability of buying guns from a friend. (Zpřístupni speciální funkci kupovaní zbraní od přítele)
Chain Reaction - 20G
You must blow up 10 vehicles in 10 seconds. (Musíš vyhodit do vzduchu 10 vozidel za 10 sekund)
One Man Army - 40G
Survive 5 minutes on 6 star wanted level (Přežít 5 minut hledanost 6.stupně).
Lowest Point - 5G
Complete mission "Roman's Sorrow". (Splnit misi "Romanovo truchlení")
Over Fulfilled - 10G
Complete all 10 Exotic Export orders. (Splnit všech 10 exotických exportních zakázek/rozkazů)
Manhunt - 15G
Complete the most wanted side missions from the police computer. (Splnit nejhedanější boční mise z policejního počítače)
Cleaned the Mean Streets - 20G
Capture 20 criminals through the police computer. (Chytit 20 kriminálníků přes policejní počítač)
Fed The Fish - 5G
Complete the mission "Uncle Vlad". (Splnit misi "Strýček Vlad")
It'll Cost Ya - 5G
Complete a taxi ride without skipping from one island to another. (Splnit taxi jízdu bez přejíždění mezi ostrovy)
Sightseer - 5G
Fly on all helicopter tours of Liberty City. (Dolétat všechny vrtulníkové trasy/mise v Liberty City)
Warm Coffee - 5G
Successfully date a girl to be invited into her house. (Úspěšně se sejdi s dívkou v jejím domě)
That's How We Roll! - 10G
Unlock the special ability of helicopter. (Zpřístupni speciální schopnost/funkci vrtulníku)
Half Million - 55G
Reach a balance of $500,000. (Dosáhni částky $500,000)
Impossible Trinity - 10G
Complete mission "Museum Piece". (Splň misi "Muzejní mince")
Full Exploration - 20G
Unlock all the islands. (Zpřístupni všechny ostrovy)
You Got The Message - 20G
Deliver all 30 cars ordered through text message. (Doručit všech 30 aut objednaných přes textovku)
Dare Devil - 30G
Complete 100% of the unique stunt jumps. (Splnit 100% z unikátních kaskadérských skoků)
Assassin's Greed - 20G
Complete all 9 assassin missions. (Splnit všech 9 zabijáckých misí)
Endangered Species - 50G
Collect every hidden package in the game. (Seber každý skrytý balíček ve hře)
Under the Radar - 40G
Fly underneath the main bridges in the game that cross water with a helicopter. (Podletět hlavní mosty přes vodu vrtulníkem)
Dial B For Bomb - 10G
Unlock the special ability of phoning for a bomb to be placed. (Zpřístupni speciální funkci telefonování pro umístění bomby)
Gracefully Taken - 10G
Complete mission "I'll Take Her". (Splnit misi "Vezmu ji")
Liberty City (5) - 20G
After meeting all possible friends, the ones left alive all like you above 90%. (Až navštívíš všechny možné přátele, tě ti, co přežijí, musí mít rádi přes 90% )
No More Strangers - 5G
Meet all random characters. (Potkej všechny náhodné postavy)
That Special Someone - 10G
Complete mission "That Special Someone". (Splnit misi "Speciální jedinec")
You Won! - 60G
Complete the final mission. (Splnit finální misi)
Liberty City Minute - 30G
Complete the story missions in less than 30 hours. (Spnit hlavní příběhovou linii do 30 hodin)
Key To The City - 100G
Achieve 100% in "Game progress" statistic. (Splnit 100% statistiky v "Postupu hrou")
Teamplayer - 10G
Kill 5 players who are not in your team, in any ranked multiplayer team game. (Zabij 5 hráčů, kteří nejsou v tvém týmu, v jakékoli hodnocené multiplayerové týmové hře)
Cut Your Teeth - 5G
Earn a personal rank promotion in multiplayer (Dosáhni povýšení profesního hodnocení v multiplayeru)
Join The Midnight Club - 10G
Win a ranked multiplayer race without damaging your vehicle too much and with damaged enabled. (Vyhraj závod v multiplayeru bez velkého poškození vozu a se zapnutým poškozením vozidla)
Fly The Co-op - 15G
Beat our time in ranked versions of "Deal Breaker", "Hangman's NOOSE" and "Bomb da Base II". (Překonej čas v hodnocených verzích "Ničitel dohod", Hangman´s NOOSE" a "Bomb da Base II")
Take It For The Team - 10G
Be on the winning team in all ranked multiplayer team games. (Buď ve vítězném týmu ve všech hodnocených multiplayerových týmových hrách)
Top Of The Food Chain - 10G
Kill 20 players with a pistol in a ranked multiplayer deathmatch. (Zabij 20 hráčů pistolí v hodnoceném multiplayerovém deathmatchi)
Top The Midnight Club - 20G
Come first in 20 different ranked standard multiplayer races. (Dojeď 1. ve 20 různě hodnocených standartních multiplayerových závodech)
Wanted - 20G
Achieve the highest personal rank in multiplayer. (Dosáhni nejvyššího osobního hodnocení v multiplayeru)
Auf Wiedersehen Petrovic - 30G
Win all ranked multiplayer variations, all races and "Cops 'n Crooks", as both sides. (Vyhraj všechny hodnocené multiplayerové variace, všechny závody "Policie a Háky")
Let Sleeping Rockstars Lie - 10G
Kill a Rockstar developer in a ranked multiplayer match. (Zabij vývojáře Rockstaru v hodnoceném multiplayerovém zápase)