Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Kouzla

Každá frakce je spojena s dvěma určitými magickými školami, podle šance postoupení v dovednosti.

 

Například Azyl je spojen s magií světla a temnoty: Věž kouzel Azylu tedy bude nabízet v každém kruhu jedno kouzlo z magie světla a jedno kouzlo z magie temnoty. V prvním kruhu naleznete Zrychlení nebo Božskou sílu a Slabost nebo Zpomalení. Třetí pozice (v první, druhém a třetím kruhu) obsadí náhodně vybrané kouzlo ze dvou zbývajících škol: destruktivní magie a magie přivolávání.

 

V Akademii lze postavit Knihovnu, která přidává do každého kruhu další kouzlo, to je náhodně vybráno z jedné ze dvou magií (destruktivní magie nebo magie temnoty), výběr však není nijak ovlivněn.

 

Kouzla na mapě dobrodružství náleží speciální magické škole a k naučení nepožadují žádné specifické dovednosti. Jestliže je tvůrce map nezakáže, zobrazí se ve věži kouzel, v dolní záložce Kouzla na mapě dobrodružství.
Magie Světla
LEVEL I
   
Divine Strength (Božská síla)

POPIS:

Umožní dané jednotce způsobit v boji větší škody. Doba trvání závisí na hrdinově síle kouzel.

 

CENA: 4

   
Haste (Zrychlení)

POPIS:

Způsobuje, že se vybraná přátelská jednotka uplatní v boji častěji.

 

CENA: 4

   
LEVEL II
   
Cleansing (Očišta)

POPIS:

Snímá účinky příznivých kouzel z nepřátelských jednotek a účinky negativních kouzel z přátelských jednotek. Úspěšnost odekletí závisí na úrovni sesilatele kouzla; není tedy pravděpodobné, že kouzelník na nízké úrovni zruší účinky kouzla seslaného mágem vysoké úrovně.

 

CENA: 10

   
Endurance (Výdrž)

POPIS:

Zvyšuje obrannou sílu vybrané přátelské jednotky. Doba trvání závisí na síle kouzel.

 

CENA: 6

   
LEVEL III
   
Righteous Might (Spravedlivá moc)

POPIS:

Postiženou jednotku zachvátí zuřivost a touha po krvi; získává bonus na útok.

 

CENA: 6

   
Deflect Missile (Odklon střel)

POPIS:

Učiní vybranou přátelskou jednotku odolnější vůči útoku na dálku.

 

CENA: 6

   
LEVEL IV
   
Magical Immunity (Magická imunita)

POPIS:

Ruší působení pozitivních i negativních magických efektů na danou skupinu jednotek a chrání ji proti účinkům dalších kouzel. Dá se seslat pouze na vlastní skupinu.

 

CENA: 7

   
Teleportation (Teleportace)

POPIS:

Teleportuje hrdinu s celou jeho armádou na jiné místo na mapě.

 

CENA: 8

   
LEVEL V
   
Resurrection (Vzkříšení)

POPIS:

Oživí jednotky v cílové přátelské skupině.

 

CENA: 15

   
Word of Light (Slovo světla)

POPIS:

Způsobuje poškození svatou silou všem nemrtvým a pekelným jednotkám na bojišti.

 

CENA: 11

Magie Přivolávání
LEVEL I
   
Fist of Wrath (Pěst hněvu)

POPIS:

Přivolá magickou pěst, která způsobí cílové nepřátelské jednotce fyzické poškození. Na toto kouzlo se nevztahuje odolnost ani ochrana proti magii.

 

CENA: 5

   
Fire Trap (Ohnivá past)

POPIS:

Umístí na bojiště několik magických výbušných min. Nepřítel miny nevidí.

 

CENA: 8

   
LEVEL II
   
Wasp Swarm (Vosí roj)

POPIS:

Přivolá roj hmyzu, který způsobí poškození vybrané nepřátelské jednotce.

 

CENA: 5

   
Raise Dead (Oživení mrtvých)

POPIS:

Oživí jednotky ve zvolené skupině. Nemrtví se k "životu" probudí natrvalo, ostatní jen do konce bitvy.

 

CENA: 9

   
LEVEL III
   
Phantom Forces (Přízračné síly)

POPIS:

Vytváří kopii vybrané přátelské jednotky. Kopie má stejné vlastnosti jako původní jednotka, až na to, že zmizí, jakmile utrpí nějaké poškození. (nehmotná podstata dává kopii 50% šanci, že se vyhne zranění).

 

CENA: 18

   
Earthquake (Zemětřesení)

POPIS:

Zemětřesení poškodí městské hradby při obléhání.

 

CENA: 7

   
LEVEL IV
   
Firewall (Ohnivá zeď)

POPIS:

Vytvoří ve vybrané oblasti bojiště ohnivou zeď. Po dobu několika kol působí poškození ohněm všem jednotkám v této oblasti.

 

CENA: 16

   
Summon Elementals (Vyvolání elementálů)

POPIS:

Přivolá ohnivého, zemního, vodního či vzdušného elementála (v závislosti na terénu bojiště), který bude bojovat po boku hrdiny.

 

CENA: 17

   
LEVEL V
   
Arcane Armor (Mystická zbroj)

POPIS:

Obklopí danou skupinu jednotek štítem magické energie, který částečně pohlcuje veškeré poškození, jež jednotka utrpí.

 

CENA: 20

   
Conjure Phoenix (Přivolání fénixe)

POPIS:

Po čas bitvy vyvolá fénixe, který bude hrdinovi pomáhat porazit nepřítele. Najednou lze přivolat pouze jediného fénixe.

 

CENA: 35


Magie Temnoty
Weakness (Slabost)

POPIS:

Vybraná nepřátelská jednotka způsobuje v boji menší poškození. Dobu trvání určuje síla kouzla.

 

CENA: 4

   
Slow (Zpomalení)

POPIS:

Způsobuje, že se nepřátelská jednotka méně zapojí do boje.

 

CENA: 4

   
LEVEL II
   
Vulnerability (Zranitelnost)

POPIS:

Zničí brnění dané skupiny jednotek a sníží tím jejich obranu. Kouzlo lze na jednu skupinu seslat opakovaně, ale obrana nikdy neklesne pod nulu.

 

CENA: 5

   
Decay (Hniloba)

POPIS:

Nakazí cílovou nepřátelskou jednotku morem, takže vždy, když se tato jednotka chystá k nějaké akci, utrpí určité poškození silou země.

 

CENA: 6

   
LEVEL III
   
Suffering (Utrpení)

POPIS:

Oslabí cílovou nepřátelskou jednotku tím, že sníží její útok.

 

CENA: 5

   
Confusion (Zmatení)

POPIS:

Způsobuje, že cílová skupina nepřátelských jednotek zapomene, co vlastně na bojišti pohledává. Některé z postižených jednotek zapomenou využít útok na dálku nebo odvetný útok.

 

CENA: 9

   
LEVEL IV
   
Frenzy (Bojové šílenství)

POPIS:

Uvede danou skupinu jednotek do bojového šílenství. Šílenstvím stižená skupina považuje všechny ostatní jednotky a válečné stroje za své osobní nepřátele a útočí na nejbližší z nich s dvojnásobnou zuřivostí.

 

CENA: 15

   
Blindness (Slepota)

POPIS:

Oslepí vybrané nepřátelské jednotky, takže se nemohou pohybovat, útočit ani používat schopnosti. Útokem na oslepenou jednotku se slepota ruší. Dobu trvání určuje síla kouzla.

 

CENA: 10

   
LEVEL V
   
Curse of the Netherworld (Kletba podsvětí)

POPIS:

Způsobuje poškození všem tvorům na bojišti, kteří nepocházejí z pekla nebo nejsou nemrtvé.

 

CENA: 9

   
Puppet Master (Pán loutek)

POPIS:

Poskytuje hrdinovi dočasnou kontrolu nad vybranou nepřátelskou jednotkou. Kouzlo nefunguje na nemrtvé, na elementály a na mechanické jednotky. Jednotky nacházející se pod vlivem tohoto kouzla nemohou vracet úder.

 

CENA: 18


Destruktivní magie
Eldritch Arrow (Magický šíp)

POPIS:

Vyšle několik magických střel, které způsobí cílové nepřátelské jednotce fyzické poškození. S vyšší silou kouzla se poškození zvyšuje. Počet vyslaných magických střel závisí na úrovni hrdiny.

 

CENA: 4

   
Stone Spikes (Kamenné hroty)

POPIS:

Působí rozsáhlé fyzické poškození všem jednotkám v dané oblasti (ve tvaru kříže).

 

CENA: 5

   
LEVEL II
   
Lighting Bolt (Blesk)

POPIS:

Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození bleskem.

 

CENA: 5

   
Ice Bolt (Ledová střela)

POPIS:

Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození mrazem.

 

CENA: 6

   
LEVEL III
   
Fireball (Ohnivá koule)

POPIS:

Působí poškození ohněm všem jednotkám v dané oblasti.

 

CENA: 10

   
Circle of Winter (Kruh zimy)

POPIS:

Způsobuje poškození mrazem všem jednotkám v okolí cílového místa.

 

CENA: 9

   
LEVEL IV
   
Chain Lightning (Řetězový blesk)

POPIS:

Způsobí rozsáhlé poškození bleskem několika sousedním jednotkám, počínaje tou vybranou. Při vyšší síle kouzla se zvyšuje poškození.

 

CENA: 16

   
Metoer Shower (Pád meteoritů)

POPIS:

Způsobuje rozsáhlé poškození zemskou silou všem tvorům v cílové oblasti.

 

CENA: 19

   
LEVEL V
   
Implosion (Imploze)

POPIS:

Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození silou země.

 

CENA: 18

   
Armageddon (Armageddon)

POPIS:

Působí rozsáhlé poškození všem jednotkám a válečným strojům na bojišti.

 

CENA: 20


Ostatní magie
LEVEL I
   
Neexistuje žádné kouzlo této úrovně
   
LEVEL II
   
Shalassina loď (Vessel of Shalassa)

POPIS:

Přivolá námořní loď. Aby se kouzlo zdařilo, musí hrdina stát na břehu a poblíž musí být neobsazená loď.

 

CENA: 4

   
LEVEL III
   
Přivolat jednotky (Summon Creatures)

POPIS:

Přivolá jednotku z nejbližšího města.

 

CENA: 1 za každou přivolanou jednotku

   
LEVEL IV
   
Instant Travel (Okamžité cestování)

POPIS:

Teleportuje hrdinu s celou jeho armádou na jiné místo na mapě dobrodružství.

 

CENA: 15

   
LEVEL V
   
Town Portal (Městský portál)

POPIS:

Přemístí hrdinu do nejbližšího přátelského města (všechny body pohybu se tím spotřebují).

 

CENA: 20