Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Specální dovednosti

Rasové dovednosti

V Heroes of Might and Magic V má každá rasa speciální schopnost: hrdinové jednotlivých národů mají díky svým povoláním specifické „privilegium“ používat schopnosti, které určují jejich RPG vývoj. Kromě toho v hradech každého národu jsou speciální budovy podporující jejich přirozené schopnosti a odkazující na schopnosti hrdiny. Tyto budovy mohou být použity pouze hrdiny stejného národu jako je onen hrad.

V Heroes of Might and Magic V má každá rasa speciální schopnost: hrdinové jednotlivých národů mají díky svým povoláním specifické „privilegium“ používat schopnosti, které určují jejich RPG vývoj. Kromě toho v hradech každého národu jsou speciální budovy podporující jejich přirozené schopnosti a odkazující na schopnosti hrdiny. Tyto budovy mohou být použity pouze hrdiny stejného národu jako je onen hrad.

 

Lidský hrad

Protiútok:

 

Tuto schopnost je možné vylepšit. V závislosti na její úrovni budou jednotky pod vedením hrdiny udílet větší zranění při opětování útoku. To symbolizuje organizovanost, cvičenost v boji a orientaci na sílu u všech jednotek Nebeské frakce.

 

Cvičení:

 

Lidé mohou vycvičit jednotky nižšího stupně na jednotky vyššího stupně (Sedláky na Střelce, Střelce na Pěšáky, Pěšáky na Kněze, Kněze na Jezdce). Cvičení může být uskutečněno pouze v Nebeských městech, kde byla postavena stavba „Cvičiště“ a pouze nebeskými hrdiny. Hrdinové ostatních ras nebudou moci využívat „Cvičiště“, jelikož k tomu nebudou mít potřebné schopnosti. Jednotky ostatních ras též nebudou moci být vycvičeny.

 

Sylvan

Oblíbený nepřítel:

Elfí hraničáři mají neobvyklou schopnost vytrénovat své jednotky pro boj proti určitému nepříteli.

Každý hraničář začíná minimálně s jedním oblíbeným nepřítelem. Tohle je možno později ve hře změnit pomocí „Cechu mstitelů“ (speciální stavbě v Sylvanských městech) až do výše čtyř oblíbených nepřátel na hrdinu (závisí to na úrovni schopnosti).

Bytosti v hrdinově armádě udělí větší zranění nepřátelským jednotkám, které se v danou dobu nachází na hraničářově oblíbeném listě. Také několik dalších speciálních schopností hraničáře bere v potaz Oblíbený List.

 

Akademie

Artefice:

Každý čaroděj je vysoce trénován ve výrobě artefaktů a v arkanických vědách. Jsou schopni vytvářet „mikro-artefakty“, kterými mohou být vybaveny jednotky v jeho armádě, čímž se zlepšují jejich hodnoty.

V závislosti na úrovni schopnosti mohou být vytvořena složitější a mocnější vybavení.

 

Peklo

Přivolávání:

Pekelné jednotky v hrdinově armádě jsou obdařeny schopností „dostat“ IE zprávu z pekelných planin, aby na bojiště vyvolaly posily.

Hrdinům 1. úrovně je povoleno dostat pouze jednotky nižší úrovně - čertíky a rohaté démony a jen malé procento z oné jednotky se připojí do boje. Avšak s rostoucí úrovní schopnosti mohou být přivolány mocnější bytosti až po Pekelné pány a Ďábly, a to ve větších počtech. Přivolání svých „Bratrů z pekla“ stojí jednotku jednu akci (ukončení tahu) a jednotka se také hned nezjeví, zato si však můžete vybrat, kde se přivolané jednotky objeví (dokonce i za hradbami nepřátelského hradu, pokud budete chtít). Přivolávání může být vylepšeno schopností, nebo postavením speciálních budov v Pekelných městech.

 

Nekropolis

Nekromantie:

Tato schopnost již existovala v dřívějších dílech Heroes jakožto bonus pro Nekromantickou frakci. Právě ona nás navedla na to, aby jsme vymysleli specifickou schopnost pro každý národ. Děkujte nemrtvým (slovo vývojáře)!

Takže, nekromanti mají speciální schopnost obživit těla svých nepřátel v podobě koster, aby po bitvě rozšířili své řady. Zezačátku budou schopni oživit jen malé procento poražených a to pouze v podobě koster. Avšak s postupným povyšováním vašeho hrdiny budete schopni oživit větší armády a lepší jednotky…

 

Kobka

Vzývání:

Temní elfové mají velkou vazbu na magické elementy přírody, které jsou spjaté se zraněním a ničením. Na rozdíl od Akademických mágů, kteří se spoléhají na znalosti a moudrost, mají elfové instinktivní a vnitřní smysl pro magii, což jim dovoluje zlepšovat efekty základních kouzel.

Ve výsledku ovládají Černokněžníci speciální schopnost udělit větší magické zranění jednotkám s magickou odolnosti nebo dokonce jednotkám vůči magii imunním. Výše udělené zranění závisí na úrovni schopnosti.

 

Elementární vize:

Se správným výcvikem (a s pomocí speciálních budov v hradě Temných Elfů) dokážou Černokněžníci „vycítit“, který element (země, oheň, voda, vzduch) je vázán k dané jednotce a k bojišti, na kterém se bojuje, a použít tuto informaci ve svůj prospěch. Útok na jednotku příslušným elementem způsobí větší zranění, zatímco stavění své jednotky na pole s příslušným elementem naopak zvýší její hodnoty.

Tato schopnost působí neustále, ale správně využitá bude velkou výhodou pro kteréhokoliv Černokněžníka.

Schopnosti jednotek 

V HoMaM V má většina jednotek jednu nebo více speciálních schopností. Většina z těchto dovedností jsou speciální bojové schopnosti zobrazující jejich specifickou sílu nebo zdůrazňující jejich přirozenost. Nejběžnější z nich jsou Letec, Střelec a Imunita vůči specifickým elementům nebo kouzlům (oheň ,blesk, zpomalení…) nebo schopnost sesílat jedno či více kouzel. Avšak schopností je mnohem víc, některé jsou specifické pouze pro jednu jednotku. Dnes se podíváme na prvních šest speciálních schopností, které zahrnují jednotky všech frakcí.

 Archanděl: Vzkříšení

 

Archandělé mohou vzkřísit přátelské jednotky ze skupiny, která byla poničena nebo zničena. Tato schopnost musí být „aktivována“ hráčem. Jinými slovy, Archandělé se mohou buď pohybovat/útočit normálním způsobem, nebo hráč zvolí speciální schopnost „vzkříšení“ a použít ji na přátelskou skupinu jednotek. Archandělé mohou použít vzkříšení pouze jednou za bitvu. Počet vzkříšených jednotek závisí na množství Archandělů ve skupině a na počtu HP oživované jednotky.

 

 

 

 Rarach: Zloděj many

Pokaždé, když se skupinka rarachů dostane k tahu, je určité množství many odebráno ze zásob nepřátelského hrdiny. Tato schopnost je automatická (nemusí být aktivována hráčem) a neznamená pro rarachy žádný postih - dále se mohou pohybovat nebo útočit.

Množství ukradené many je vypočítáváno na základě množství rarachů ve skupině a na jejich základním týdenní přírůstku. Výsledkem je, že týdenní várka rarachů „ukradne“ přesně 3 body many ze zásob nepřátelského hrdiny pokaždé, když se dostanou k tahu.

Ukradená mana je pak přesměrována do zásob hrdiny, který rarachy kontroluje. Pozn.: množství many nemůže překročit hrdinovo povolené maximum.

Mít ve své armádě velkou skupinu rarachů je dobrý způsob, jak snížit magickou schopnost nepřátelského hrdiny.

 

 Tanečník války: Válečný tanec (kombinace válečného tance, válečného tanečního komba)

Díky svým dvěma mečům a speciálnímu výcviku v šermu jsou tanečníci války schopni zaútočit ne na jednoho, ale na všechny okolostojící nepřátele v rámci jednoho útoku.

Tanečníci války se musí umísťovat s rozvahou, pokud mají při útoku zranit co nejvíce nepřátel. Nejlepší strategií je přímo zaútočit na nejslabší nepřátelskou jednotku v oblasti, protože pokud tato jednotka bude útok oplácet, ostatní jednotky zasažené „nepřímo“ oplácet nebudou.

 

 

 Upíři: Vysátí života

Upíři si mohou obnovit své body zdraví (HP) a dokonce obživit několik z padlých jednotek ze stejné skupiny pomocí HP, které vysáli z nepřátelské jednotky.

Budou vysávat životní energii z nepřátel díky svým úspěšným útokům. Za každé zranění, které udělí, si obnoví nějaké HP. Životy se obnoví okamžitě, dokonce dříve než nepřítel zahájí protiútok.

Ve výsledku bude těžší zabít velké skupiny upírů, jelikož se v boji budou neustále regenerovat.

 

 

 Mágové: Magický útok

Stejně jako Tanečníci války a Hydry mají mágové plošný útok, což znamená, že mohou zranit více jednotek jedním útokem.

Jejich útok je však neobvyklý plochu, kterou zaujímá. Jedná se totiž o přímku začínající na pozici, na které stojí mágové, procházející bodem, kde stojí původní cíl, a pokračující až mimo bitevní pole. Všechny jednotky v linii útoku (jak přátelské, tak nepřátelské) budou útokem mágů zraněny (zranění se počítá pro každou jednotku samostatně).Válečné stroje umístěné mimo bojiště ale v linii útoku též utrží zranění.

 

 Hlubinné hydry: Šestihlavý útok

 

Hlubinné hydry jsou obrovská stvoření, která zabírají na bitevním poli plochu o velikosti 2x2.

Díky svým 6-ti hlavám jsou schopny zasáhnout celé své okolí (všech 12 okolních polí).

Hydry však neútočí plošně, ale vždy si vybírají jeden konkretní cíl. Zranění je vypočítáváno pro každou jednotku samostatně.