Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Dobrá špatná pověst

DOBRÁ POVĚST (FAME)

odnota dobré pověsti začíná na nule a lze ji najít ve stejném panelu, jako vypsané odměny na hlavu postavy, členství ve společenstvech atd. Dobrá pověst informuje o tom, jak je postava ve světě Cyrodiilu proslulá. Začínající postava má hodnotu této charakteristiky 0, horní limit není zatím znám, zcela jistě však překračuje hodnotu 145. Každá postava má ještě druhou podobnou charakteristiku, zvanou špatná pověst ( Infamy ).

BODY DOBRÉ POVĚSTI

Místo Úkol Bodů Popis
Aleswell Zero Visibility 1 Dokončení úkolu
Anvil Where Spirits Have Lease 1 Dokončení úkolu
Anvil The Siren's Deception 1 Dokončení úkolu
Bravil Through A Nightmare, Darkly 1 Dokončení úkolu
Bravil The Forlorn Watchman 1 Získání pokladu.
Bravil Caught in the Hunt 1 Dokončení úkolu
Chorrol Sins of the Father 1 Dokončení série úkolů bratří Jermainových. Mimořádné body dobré pověsti je možno získat, pokud postava s bratry na konci promluví.
Cheydinhal A Brush With Death 1  
Cheydinhal Corruption and Conscience 1 Získání publikace mírumilovnou cestou - infiltrace Ulrichova obydlí a objevení výtisku bez krveprolití.
Cheydinhal The Wayward Knight 1-2  Uzavření Pekelné brány u Cheydinhalu. Postava obdrží mimořádné body, pokud Farwil žije.
Imperial City Arena  ?  1 bod za každé vítězné klání a 10 bodů za vítězství v posledním souboji s  Grand Championem
Imperial City The Order of the Virtuous Blood Vrať se na konci do  Seridusova domu a staneš se váženým členem společenstva
Leyawiin Knights of the White Stallion Dokončení úkolu
Cechy --- 2 Zisk postavení v "dobrých" ceších - např. Cech bojovníků nebo Cech mágů.
Cech Mágů Arcane University Access 1 * Zisk přístupu do Arcane University
Různá místa Daedric Quests Zvýšení dobré pověsti za každý splněný úkol pro různé Daedrické prince.
Kvatch Breaking the Siege of Kvatch Osvobození Kvatche
Různá místa Aid for Bruma 1-2  Uzavření Pekelných bran v okolí významných měst jako součást hlavní linie. Náhodně generované brány v přírodě přidávají při svém uzavření 1 bod dobré pověsti.
Imperial City Arena --- 31 Údajně 10 bodů dobré pověsti obdrží postava, pokud završí kariéru v Aréně a současně splní úkol Origin of the Gray Prince. Za kompletní kariéru v Aréně tak může postava obdržet až 30 bodů dobré pověsti, pokud projde celou sérií soubojů.

* Každé jednotlivé doporučení přidává bod k dobré pověsti

Poznámky:

 • Různé úkoly mohou končit přidělením bodů dobré pověsti. Za splnění významných částí hlavní linie příběhu může postava obdržet až 7 bodů a možná i více.
 • Zdá se, že uzavření každé z bran Oblivionu přidává postavě 1 nebo 2 body dobré pověsti, zatím se však nikomu nepodařilo zjistit, podle jakého klíče. Zcela jistě to však nesouvisí s polohou uzavřené brány.

Co všechno dobrá pověst ovlivňuje

 • Většina NPC (vyjma takových, jako jsou sestry v Aleswell) reaguje pozitivně na postavu s dobrou pověstí - minimálně jejich zvukový projev obsahuje nějaký druh poklony, obdivu nebo díků. Rovněž počáteční náklonost NPC je načně vysoká, což má příznivý vliv jednak na poměr cen a jednak při pokusu o přesvědčování postava snáze pozná a řakne NPC to, co chce právě slyšet.
 • Ve hře existuje maximální náklonost NPC, které může postava dosáhnout při jejím přesvědčování prostřednictvím výřečnosti, podplácení atd. Dobrá pověst tuto maximální hodnotu náklonosti celkem zásadně ovlivňuje (mimo jiné faktory, jako je např. členství v různých společenstvech atd.). Vysoká náklonost (70 a více %) k postavě je odčas nutná k aktivaci některých úkolů a různých voleb v probíhajících dialozích s obtížnějšími NPC. Pro postavy, které příliš nerozvíjejí výřečnost, je právě vysoká hodnota dobré pověsti alternativou k aktivaci výše uvedených možností. Pokud nelze jinak, je vždy možno NPC uplatit, čímž lze uváděnou maximální hodnotu náklonosti i překročit.
 • Koupě honosnějších domů (Chorrol a Skingrad) není možná, pokud postava nemá úroveň dobré pověsti minimálně na 15 bodech.
 • Některé z Nebeských Kamenů (viz Kameny Osudu) nepropůjčí postavě svoji moc, pokud nedosáhla dostatečného věhlasu (rozdíl dobrá pověst - špatná pověst fame - infamy, typically between 10-90)
 • Stráže považují postavu za přátelskou, pokud její dobrá pověst převyšuje špatnou o 100 bodů - např. pokud je špatná pověst 45, musí mít postava dobrou pověst 145. Pokud se pak postava dopustí trestné činnosti a odměna za její dopadení je méně než 1000 septimů, stráž při jejím dopadení vybere příslušnou platbu a nechá ji jít, jako by se nic nestalo.
 • (Bohužel je ve hře chyba, při nedovoleném vniknutí (trespassing) do paláce stráže nepřestávají postavu volat a hledat dokud se nevzdá nebo dokud neukončí hru. Naneštěstí je tím zablokováno i rychlé cestování ...)

Pozor: Pokud postava oblékne Gray Foxovu kapuci ( Nocturnals's Cowl ), v podstatě získá své "druhé" já. Veškeré změny v dobré pověsti jsou pak připisovány Gray Foxovi, proto nezapomeňte kapuci sundat, aby body obdržela vaše skutečná postava.

ŠPATNÁ POVĚST (INFAMY)

patná pověst je opakem dobré pověsti. Její hodnota pro nově vytvořenou postavu začíná na nule a představuje proslulost postavy v souvislosti s jejími špatnými skutky.

BODY ŠPATNÉ POVĚSTI

Místo Úkol Bodů Popis
Anvil The Siren's Deception 1 Předčasná Sirenina smrt
Bravil Through A Nightmare, Darkly 1 NPC související s úkolem v jeho průběhu zemře
Bravil Caught in the Hunt 1 NPC související s úkolem zemře předčasně
Bruma A Brotherhood Betrayed 1 NPC související s úkolem zemře předčasně nebo Raynil uprchne
Cheydinhal Corruption and Conscience 1 Ulrich je hráčem zabit
Cheydinhal The Wayward Knight 2 Farwil je hráčem zabit v Pekelné bráně u Cheydinhalu.
Temné Bratrstvo --- 20 Završení kariéry u Temného Bratrstva přidává body ke špatné pověsti.
Cech Zlodějů --- 1 Vstup do Cechu Zlodějů
Cech Zlodějů --- 2 Každé povýšení v Cechu Zlodějů má za následek zvýšení bodů špatné pověsti
Cech Zlodějů --- 10 Završení kariéry v Cechu Zlodějů

Poznámky:

 • Ukončení každého z úkolů v Cechu Zlodějů přidá postavě 1 bod ke špatné pověsti a to včetně všech stupňů úkolu "Nezávislé zlodějny", jejímž cílem je hromadění zlata z obchodu s kradenými věcmi. Jakmile postava dosáhne stanovené cílové hodnoty, je jí nabídnuta "Speciální prácička", za jejíž uspěšné splnění rovněž obdrží 1 bod špatné pověsti. Splnění každého úkolu z tohoto oboru (vyjma posledního "The Ultimate Hiest") přidá tedy postavě 2 body špatné pověsti. Úkol "The Ultimate Hiest" přidává ke špatné pověsti bodů 10, z čehož vyplývá, že při završení kariéry v Cechu zlodějů získá postava kolem 30 bodů špatné pověsti.
 • Dokončení každého úkolu pro Temné Bratrstvo má většinou za následek přičtení 1 bodu špatné pověsti. Z toho vyplývá, že vrahové jsou v Tamrielu zřejmě méně věhlasní než lupiči. Pokud postava plní úkoly pro Temné bratrstvo až po završení kariéry v Cechu zlodějů, lze všechny následující body špatné pověsti "přesměrovat". Pokud si při hlášení o splnění úkolu postava oblékne Gray Foxovu kapuci, budou body špatné pověsti přičteny vašemu druhému já - Gray Foxovi, přičemž obměny se přičítají postavě - zajímavé.
 • Volba negativní cesty hrou ( vraždění lidí, zlodějna, plnění úkolů, jež jsou jednoznačně negativní) se rovněž projeví na špatné pověsti, jakož i přistižení při konání v Cyrodiilu ilegálních činností. Pochopitelně, že špatná pověst, získaná plněním negativních úkolů, nebude tak vysoká, pokud se postava nenechá chytit.
 • Pokud bude postava přistižena při vraždě, je na její hlavu okamžitě vypsána odměna 240 septimů, ale pokud okamžitě skryje zbraň a vzdá se strážím, na špatné pověsti se tento čin neprojeví. Pokud však začne zběsile pobíhat kolem s tasenou zbraní a bude napadena dalšími NPC, cena na její hlavu se zvýší na více než 1000 septimů a obdrží jeden bod ke špatné pověsti. Pokud postavu při činu nikdo neviděl a ani zavražděný ji před smrtí nespatřil, neprojeví se čin ani na špatné pověsti, ani na ceně za dopadení.

CO VŠECHNO ŠPATNÁ POVĚST OVLIVŇUJE

 • Zdá se, že špatná pověst nemá nějaký přímý vliv na průběh hry, obvykle se však jistým způsobem odrazí v náchylnosti NPC, které postava potkává. Pokud špatná pověst postavy převažuje nad její dobrou pověstí, věsšina lidí, které potká, ji nebude mít ráda nebo se jí bude dokonce bát.
 • Špatná pověst se rovněž negativně projevuje na schopnosti používat oltáře. Pokud při použití oltáře v městské kapli převažuje špatná pověst postavy nad její dobrou pověstí, dočká se zprávy "Lituj svých skutků, hříšníku !" ("Repent your sins, wicked one!") a služby oltáře jí nebudou nabídnuty. Místo nich je pak nucena používat oltářů, nacházejících se v přírodě.
 • Špatná pověst omezuje schopnost používat Kameny Osudu. Obzvlášť Nebeské Kameny vyžadují při svém použití určitou úroveň věhlasu a proslulosti. Úroveň proslulosti je v podstatě matematický rozdíl hodnot dobré a špatné pověsti - pokud tedy špatná pověst převažuje, mnoho Nebeských Kamenů nebude postava schopna použít.
 • Pokud je špatná pověst zhruba stejná jako dobrá nebo ji svojí hodnotou převyšuje, stráže a měšťané občas zvolí při setkání jiný druh pozdravu - buď bázlivý, nebo naopak výhružný.
 • Pokud si postava oblékne Gray Foxovu kapuci ( Nocturnal's Cowl ), ostatní ji implicitně považují za Gray Foxe. Následkem toho stoupne její špatná pověst o 100 bodů a okamžitě je na její hlavu vypsána odměna 500 septimů. Veškeré změny ve špatné či dobré pověsti jakož i odměny za dopadení postavy jsou ale připisovány Gray Foxovi, dokud postava jeho kapuci opět nesvlékne. Následkem toho je možno kohokoliv na ulici podříznout bez toho, aby se to nějak výrazně odrazilo na pověsti postavy.
 • Je třeba mít na paměti, že jakákoliv změna špatné pověsti v průběhu plnění zadaného kontraktu pro Temné bratrstvo je přičtena k celkovému množství bodů špatné pověsti, které postava za splnění úkolu obdrží. Tedy, pokud je odměnou za splnění úkolu 1 bod špatné pověsti, za případnou vraždu je možno získat body další. Platí tedy, že čím méně je postava vidět, tím méně bodů špatné pověsti může obdržet.