Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Kosmologie

CO JSOU TO PLANETY?

lanety jsou bohy samotnými a zároveň božskými pláněmi. To, že se jeví jako kulová nebeská tělesa je optický klam způsobený nedokonalostí mysli smrtelníků. Každá planeta (nebo pláň) je nekonečnou hmotou nekonečné velikosti obklopenou pustinami Oblivionu. Smrtelné oko je však vnímá jako bubliny v prostoru. Planety jsou magické a neskutečné. Osm planet odpovídá Osmi Svatým. Všechny pláně jsou společně s planetou smrtelníků, planetou Nirn, vyobrazeny v Dwemerském Planetáriu.

Pohleďte do Dwemerského Planetária.
Podívejte se, jak Dwemeři viděli planety, navštivte Akademii Dwemerských Studií.

CO JE TO NIRN?

irn (Ehnofex) je koule hmoty a magie vytvořená ze všech ostatních planet na počátku věků, kdy Lorkhan přelstil bohy a přešvědčil je aby vytvořili pláň smrtelníků. Nirn je plání a planetou smrtelných a narozdíl od těch božských je konečný. Stvoření Nirnu vyvedlo kosmos z rovnováhy a nyní se všechny duše, zvláště Aedra, Daedra a démoni, stahují na Nirn, především k jeho třpytivému srdci, na Tamriel.

CO JSOU TO MĚSÍCE?

ěsíce jsou malé planety, pokud tedy může být jedna nekonečná koule menší nežli druhá. Tyto měsíce se pohybují na oběžných drahách planet, alespoň smrtelníci pohyb těchto těles po noční obloze vnímají jako obíhání kolem Nirnu. Měsíce jsou považovány mnoha kulturami za souputující duchy jejich rodných planet. Jiné kultury je považují za menší bůžky, další za bohy-cizince. Měsíce planety Nirn se jmenují Masser a Secunda. Ve Dwemerském planetáriu nejsou zobrazeny.

CO JSOU TO MASSER A SECUNDA?

asser a Secunda ('Jone' a 'Jode' ), měsíce Nirnu, jsou souputníci pláně smrtelníků. Stejně jako samotný Nirn jsou konečné a ve své podstatě srmtelné. Z tohoto pohledu jsou již vlastně dávno mrtvé. Dříve bývaly oba měsíce bílé a dokonale oblé, dnes však jejich povrch chátrá a rozpadá se. Pláně měsíců umírají stejně tak, jako celé měsíce. Jak měsíce putují po obloze a rotují, smrtelníci si všimli, že je jejich povrch pravidelně pohlcován a z měsíců zbývá někdy jen půlměsíc, někdy jen nepatrný srpek. Mohlo by se zdát, že je to způsobeno stínem, ale zkrze černé plochy je vidět hvězdy.

CO JE TO VESMÍR?

esmír je ztělesněním Oblivionu, je temný, prázdný a obklopuje pláně smrtelných. Vesmír je nekonečný stejně jako planety a má s nimi mnoho společného. Jako jsou planety obklopeny Oblivionem, je Oblivion obklopen Aetheriem. Aetherius mohou smrtelní vidět ve hvězdách.

CO JSOU TO HVĚZDY?

vězdy jsou jako most do Aetheria, magické pláně. Jsou vnímány jako díry na vnitřním povrchu vesmíru. Protože jsou na vnitřní straně koule, jsou všechny hvězdy stejně vzdálené od Nirnu. Veliké hvězdy tedy nejsou blíže, jsou to pouze větší trhliny v Oblivionu. Největší trhlinou v Oblivionu je Magnus, tedy slunce.

ALE CO JSOU POTOM PADAJÍCÍ HVĚZDY?

adající hvězda je nepřesný výraz. Hvězdy nemohou padat, jsou to pouze trhliny v Oblivionu. Tento úkaz je způsoben úlomky hmoty a magie, buďto z Oblivionu nebo z Aetheria, které se čas od času pohybují vesmírem. Obzvláště velké létavice bývají planety s nepravidelnými orbitami. Je to například Baan Dar, pláň lupičů.

CO JSOU TO SOUHVĚZDÍ?

de o seskupení několika hvězd. Protože každá jednotlivá hvězda je branou k magii, jsou souhvězdí obzvláště mocným úkazem a jsou uctívána. Všeobecně je uznáváno třináct souhvězdí. Devět z nich je sestaveno výlučně z hvězd, tři další jsou nazývána jako strážná souhvězdí, protože každé je tvořeno kromě hvězd i Dominion planetou. Dominion planety jsou Akatosh (oko Válečníka), Julianos (oko Mudrce) a Arkay (oko Zloděje). Poslední ze souhvězdí je tvořeno nehvězdami a jmenuje se Had.

První lidé, kteří se podrobně o souhvězdí zajímali a zveřejnili své objevy byli Aquiantus a Nigedo.

Více se o souhvězdích můžete dovědět v Akademii Dwemerských Studií.

Dwemerské fresky
(Tribunal)
Dwemerský teleskop
(Redguard)
Tapisérie
(Morrowind)
Výběr charakteru
(Morrowind)
Výběr charakteru
(Oblivion)
The Ritual The Ritual The Ritual The Ritual The Ritual
The Lover The Lover The Lover The Lover The Lover
The Lord The Lord The Lord The Lord The Lord
The Mage The Mage The Mage The Mage The Mage
The Shadow The Shadow The Shadow The Shadow The Shadow
The Steed The Steed The Steed The Steed The Steed
The Apprentice The Apprentice The Apprentice The Apprentice The Apprentice
The Warrior The Warrior The Warrior The Warrior The Warrior
The Lady The Lady The Lady The Lady The Lady
The Tower The Tower The Tower The Tower The Tower
The Atronach The Atronach The Atronach The Atronach The Atronach
The Thief The Thief The Thief The Thief The Thief
The Serpent The Serpent Není k dispozici The Serpent The Serpent

CO JE TO SLUNCE?

agnus je slunce, je to největší otvor v Oblivionu a brána do magie. Magnus byl přítomen při stvoření Nirnu a v podstatě byl jeho architektem (Lorkhan byl jeho stoupencem a inspirací). Prehistorický Nirn (Před rokem ME2500) byl magickým a velmi nestabilním místem. Magnus poté odešel, mnozí tvrdí, že znechucen, a uvolněné místo po něm zaplnil Oblivion. Jeho útěk nebyl snadný a cáry Magna zůstávají na nebesích jako hvězdy.

CO JE TO OBLOHA?

bloha je dalším klamem způsobeným nedokonalostí mysli smrtelníků. Obloha je stejně neskutečná jako planety. Když vzhlédnete do nebe, v podstatě se díváte mimo materiální pláň. V noci je Nirn obklopen Oblivionem. Denní obloha je mnohobarevný elementální plášť slunce Magna, měnící barvy podle toho, jak živly ovlivňují úsvit a soumrak. Proto, když se díváte na denní oblohu, vidíte háv Aetheria a díváte se přímo do magie.

JAK BYL STVOŘEN VESMÍR?

kazy z duchovní říše, jež obyvatelé Nirnu pojmenovali vesmír vznikly během Období Soumraku. Vesmír byl stvořen magickými a mýtickými silami v procesu, který je vysvětlován tolika různými způsoby, že je zde nelze ani vypočítat. Tyto legendy jsou však dostupné v různých jiných pramenech. Například zde:

The Monomyth
The Anuad Paraphrased