Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Tradyce TESCO JSOU STARÉ SVITKY (ELDER SCROLLS)?

yto mocné nástroje proroctví a věštectví, páka Impéria, informují o všech událostech, které se kdy staly a které se ještě stanou. Cyrodilští kněží Můry, kteří je uchovávají, vyzívají Svitky Starších tím, že je sladí do jednoho času a místa a poté se snaží chápat piktografy, které se jim objeví na povrchu. Věří se, že svitky jsou uchovány v Císařském městě, v Síni Záznamů, která je pravděpodobně součástí Císařského Paláce. Kněží Můry patří ke klášternímu řádu, který založil Tiber Septim, a který je oddán bohu Julianosovi (Cyrodilský Bůh, jehož sférou jsou literatura, zákon, historie a spory.) Je také pravděpodobné, že tvoří část Kultu Prastaré Můry.

JAK SE NAZÝVÁ SVĚT TES?

vět je znám pod mnoha jmény, ale nejběžnější jsou Nirn a Mundus. Tyto názvy popisují planetu nebo plochu, kam jsou zasazeny dějové linie her The Elder Scrolls. Název Nirn znamená v nějakém prastarém jazyce Ehlnofex, což znamená Aréna. To znamená, že smrtelný svět bude vždy ve středu zájmů nesmrtelných rivalit.

EXISTUJÍ I JINÉ KONTINENTY KROMĚ TAMRIELU?

no mnoho. Ostatní světy jsou království různých nesmrtelných bytostí, z nichž někteří jsou v různých smrtelných kulturách uctíváni jako bozi. Nesmrtelní a jejich království se dají třídit podle toho, jak jsou spříznění s Aetheriem (plošinou kouzel) nebo Oblivionem.

O Nirnu a jiných světech se můžete více dozvědět:
z oficiálního zdroje Kosmologie Elder Scrolls
z herní knihy O Oblivionu
z neoficiální studie Úvod do Kormidla
ze stránky Akademie Dwemerských Studií: Planety

CO JE TO TAMRIEL?

amriel je kontinent Nirnu. Je to kontinent, na kterém se odehrávají příběhy her TES. Je rozdělen na devět odlišných regionů, které jsou (ve 3. éře) provinciemi Cyrodilského Impéria.

Zde je krátký pohled na 9 provincií Tamrielu:

Cyrodiil – také známý pod jménem Heartland. Cyrodiil je veliká tropická provincie, ležící ve středo-jižní části Tamrielu. Nemá téměř žádné moře. Je domovem Cyrodiilským lidem (Imperiálům) a sídlem jejich Císařství.

Morrowind – domov Dunmerů (Temných Elfů). Leží na nejvzdálenějším severo-východě. Je rozdělený na pevninské území a Vvardenfell - obrovský ostrov obklopený Vnitřním mořem a ze severu omývaný Mořem Duchů. Vvardenfell je dějištěm hry TES3: Morrowind.
O Morrowindu se můžete více dozvědět:
z oficiálního zdroje: Savantovy Poznámky o Vvardenfellu
z neoficiální zprávy: Průzkum Geografie Morrowindu

Skyrim – tohle je nejsevernější provincie Tamrielu. Skyrim je chladná a hornatá oblast, která je domovem Nordů- tvrdých severských lidí.

High Rock – teplá pobřežní oblast v severo-západní části Tamrielu. High Rock je roztahující se politický marast Bretonských městských států a menších království.
O High Rocku se můžete poučit z knihy Historie Daggerfallu

Hammerfell – široký, vyprahlý, pobřežní region v západním Tamrielu, ve kterém převládá rozlehlá poušť Alik'r. Je domovem Redguardů (tmavých silných lidí)

Summerset – velké souostroví na jiho-západním výběžku Tamrielu. Je domovem Altmerů (Vznešených/Vysokých Elfů)

Valenwood – hustě zalesněný, subtropický region, formující jiho-východní pobřeží Tamrielu. Žijí zde Bosmeři (Lesní Elfové)

Elsweyr – rozkládá se od vyprahlých pustin na severu až po více zalidněnou subtropickou oblast na jihu. Leží na jihu Tamrielu a je domovem Khajitů.

Black Marsh (Argonia) – obrovský a z větší časti neobydlená oblast hustě zarostlých mokřin, která se rozkládá na jiho-východním výběžku Tamrielu. Argoniané vzkvétají ve zlověstných bažinách Argónie.Studovat mapy Tamrielu můžete na stránkách:
Císařská Knihovna
Svět Tamrielu: Geografie

EXISTUJÍ I JINÉ KONTINENTY KROMĚ TAMRIELU?

e všeobecně známo, že existuje, nebo existovalo, pět kontinentů kromě Tamrielu.


Akavir – domov široké škály démonů a bestií, z nichž mnohé se usídlily i v Tamrielu. Tento obrovský kontinent se nachází východně od Tamrielu

Atmora – drsný a zamrzlý domov Atmoranů, žijících předků Nordů a Imperiálů. Tato země leží na sever od Tamrielu.

Pyandonea – domov Maormerů (Tropických Elfů). Tato země se nachází na jih od Summersetu.

Thras – říše rasy Sloadů. Občas je popisován jako Korálové Království. Říká se, že tato země vyrostla z Abeceanského moře mezi Tamrielem a Yokudou. Dějiny zaznamenávají, že tato země byla zbořena Všemi Námořními Silami Tamrielu, jako odplata za mor, který rozpoutali Sloadové v roce 1E2200. Není známo, jestli existuje i ve 3. Éře, nebo ne.

Yokuda – kontinent, ze kterého pochází rasa Redguardů. Nacházel se někde západně od Tamrielu předtím, než byla jeho většina zničena Redguardy během 1.Éry. Přesto se stále objevují náznaky tohoto kontinentu na mapách (datováno od konce 2. Éry).Více informací o těchto kontinentech naleznete v herních knihách:
Záhadný Akavir
Kapesní Průvodce Císařstvím: Divoké Oblasti

CO JE ZNÁMO O RASÁCH?

as je velké množství a na Nirnu se různí.Každá může být označena jako civilizovaná nebo necivilizovaná. Tento rozdíl je často kvůli neznalosti a předsudkům zastřený. Seznam civilizovaných ras čítá nejčastěji ty, které můžeme označit jako hominidní. Obvykle lidi a elfy, ale také zahrnuje ty rasy, které jsou běžně označovány jako „zvířecí lid“ (např. Agoniany, ještěrčí lid z Black Marshe)

Stručný seznam známých civilizací Tamrielu:

Aldmeři (Starší Lid, První Lidé) – v závislosti na kontextu je tento pojem užíván pro všechny elfy jako odlišné rasové uskupení, nebo pro původní předky všech elfů, kteří se usadili v Tamrielu během Elfské (Merethic) Éry. V pozdějším významu jsou Aldmeři často přirovnávání k Altmerům, kteří pokračovali v osidlování Tamrielu, a kteří se snaží chránit svou původní rasovou čistotu.

Altmeři (Vysoký Lid, Vznešení Elfové) – obyvatelé Summersetu (2E, období Nadvlády Aldmerů) se zlatavou kůží. Myslí si, že jsou nejčistší plemeno elfů, a že jsou nejcivilizovanější rasa. Altmerská kultura je založena na tradicích a je skvěle organizovaná a exkluzivní. Preferují co nejméně styků s „menšími“ rasami lidí a elfů. Altmeři mají silný sklon k magii a velká část jejich kultury je založena na užití tajemných věd.

Argoniané (Lid Pramenů) – plazí lidé z Argónie, bažiny v jiho-západní části Tamrielu (Císařská provincie Black Marsh). Bohužel je známo jenom málo o jejich historii nebo kultuře, ale je jasné, že Argoniané jsou inteligentní a hbití, čímž jsou skvěle přizpůsobení životu jak ve vodě, tak na suchu. Mají nadání pro ovládání magie.

Ayleids (Skrytý Lid, Divocí Elfové) – tito samotářští elfové obývají divoké oblasti ve všech částech Tamrielu. Straní se všech ostatních ras i Altmerů a preferují zachování Ayleidické, tradiční kultury, a její přesunutí z odcizení do hlavního proudu Tamrielu.
O Ayleidech se můžete dozvědět více v herní knize O Divokých Elfech

Bosmeři (Zelený nebo Lesní Lid, Lení Elfové) – obyvatelé hustých deštných pralesů Valenwoodu (2E, období Nadvlády Aldmerů) v jiho-západní části Tamrielu. Mají nahnědlou kůži. Základem jejich společnosti, která je velmi neformální, jsou klany. Bosmeři se málo zajímají o postoje ostatních civilizovaných ras. Preferují život v souladu s jejich přirozeným přírodním prostředím.

Bretonci – lidská rasa, původem z High Rocku v severo-západním Tamrielu. Jejich až násilně sektářská společnost je rozdělená na mnoho soupeřících městských států, které spolu, před Císařskou nadvládou ve 3. Éře, pravidelně válčily. Vznik Bretonců se datuje od konce Elfské Éry (Merethic) , nebo na začátku 1. Éry, kdy se mísili Altmeři (kteří ovládali High Rock) s Medickými (ranní lidé) osadníky. Je pravděpodobné, že od svých Altmerských předků získali svůj silný sklon k magii.

Chimerové (Změnění, Lidé Severu) – odnož Aldmerů, která během Elfského (Merethic) období, poté co přijali náboženství založené na uctívání Daedrických princů, opustila Summerset. Usadili se na území, které je dnes známé jako Morrowind, kde se z nich nakonec stali Dunmeři.
O původu Chimerů se můžete dočíst v herní knize Změnění

Cyrodilští (Imperiálové, Lidé) – moderní potomci Nediců z Elfské (Merethic) Éry a Nordských osadníků z 1. Éry, kteří vzkvétali v oblastech Nibenaye a Colovianu, které se později spojily a vznikl Cyrodil.Heartlandeři (muži ze srdce země), jak jsou také nazýváni, mají dlouhou a bohatou historii a velmi vyvinutou společnost.Cyrodilští Císaři ve Třetí Éře vládnou Tamrielu přes 400 let od doby dobývání Tibera Septima.
O původu Cyrodilských se můžete dozvědět více z herních knih Hranice

Dunmeři (Prokletý Lid, Temní Elfové) – elfové s tmavou kůží, kteří pochází z vulkanického Morrowindu v severo-východním Tamrielu. Jejich společnost má přísnou hierarchii, která je založena na struktuře usedlých Velkých Domů. Přesto stále zůstává několik nomádských kmenů v severní Vvardenfellu. Ostatní rasy považují Dunmery za podezřelé, ale Dunmerská kultura je rozmanitá a zářivá, ačkoli poněkud chladná k cizincům.
Spoustu zajímavostí o Dunmerské kultuře zmiňuje herní kniha Velké Domy Morrowindu

Dwemeři (Hluboký Lid, Trpaslíci) – obvykle používaný termín trpaslíci je poněkud nepřesný- Dwemeři byli stejně velcí jako lidé. Tvořili malá propletená společenství v podzemních příbytcích po celém Tamrielu. Jejich společnost byla vysoce organizovaná a založená na jejich běžném zápalu pro logiku a technologické vymoženosti. Téměř celá rasa záhadně zmizela během Bitvy na Rudé hoře.
Další informace o Dwemerech naleznete v herní knize Prastaré Dwemerské Příběhy
nebo v neoficiálních zdrojích:
Konečný Průvodce k Dwemerům
Záhada Dwemerů
Studie Dwemerské Energie
a na stránce Akademie Dwemerských Studií

Ehlonfeyové – věří se, že jsou nejstarší rasou na Nirnu a zároveň předky elfů i lidí. „Elhnofey“ ovšem může být přeloženo jako „Kosti Země“, což je termín, který je používán k popisu zakladatelů smrtelné rasy, která byla vytvořena obětní přeměnou, jenž podstoupili někteří nesmrtelní během legendární Éry Úsvitu. Altmeři uctívají tyto nesmrtelné jako Aedry, což znamená „naši předkové“.
Více informací o Ehlofneyích naleznete v herní knize The Annotated Anuad
a z oficiálního zdroje Éra Úsvitu

Falmerové (Sněžní Lid, Ledoví Elfové) – tito legendární elfové jsou proslulí tím, že jednou osídlili severní ledové pustiny Tamrielu. Objevují se v Nordských pověstech. Nyní o nich ovšem nejsou žádné nové zprávy a věří se, že vyhynuli. Jedna pověst se drží toho, že byli vyhlazeni Nordy ze Skyrimu za vlády Krále Vraga Obdařeného (cca 1E230), zatímco jiná tvrdí, že je zabili Nordové ze Solstheimu.

Histové – Anuad (ze sekce Ehlnofeyů nahoře) popisuje Histy jako prastarou a vnímavou rasu stromů; odlišnou rasovou skupinu, která existovala spolu s Ehlofneyi v Éře Úsvitu. Argoniané uctívají Histy jako svaté, ale těžko říct, jestli je uctívají stejným způsobem jako lidé a elfové bohy. Pro Argoniany představují Histé život. Jsou považováni za pramen života a ochránce Argonianského koloběhu života.
O Histech se můžete dozvědět více v herní knize Pramen

Khajiité (lit. Pouštní Chodci) – rasa hominidů, která připisuje svůj vznik Daedrickému Princezně Azuře, která jim dala vzniknout ze stejných kořenů jako Bosmerům. Připoutala Khajiity k ja-Kha’jay (měsíční mříži), takže jejich podoba závisí na fázi měsíců. Kočičí Khajiité pocházejí z vyprahlých severních pustin a jižních džunglí Elsweyru v jižním Tamrielu.
O Khajiitech se můžete dozvědět z vysvětlení podaných Jobashou v oficiálním zdroji Interview se Třemi Knihkupci

Nordové (Lidé) – potomci lidí z Atmory, kteří migrovali do severního Tamrielu na počátku 1.Éry. Nordské tradice září legendárními hrdiny, kteří bojovali proti jejich odvěkým nepřátelům, elfům a orkům, přičemž používali Thu’um, mocnou magii hlasu. Jsou to tvrdí a bojovní lidé, průkopničtí zpracovatelé dřeva, schopní mořeplavci a chytří obchodníci. Nordové jsou od přírody odolní chladu a prospívají v krutém podnebí Skyrimu.
O Nordech se můžete dozvědět více z herní knihy Děti Oblohy

Orsimeři (Vyvržený Lid, Orkové) – původně kmen Aldmerů, uctívající Trinimaca, Šampiona Aeder. Během Elfské Éry byli zkaženi přeměnou Trinimaca na Daedrického Prince Malacatha (Malaucha) a vykázáni ze Summersetu; nakonec založili městský stát Orsinium poblíž High Rocku. Moderní Orkové jsou oddaní válečníci a jsou široce uznávaní pro jejich služby v Císařské Legii. Jejich brnění patří mezi nejkvalitnější a nejcennější v Tamrielu.
O Orsimerech se můžete dočíst v herní knize Pravá Přirozenost Orků

Redguardi (z ‘Ra Gada‘, Lidé) – bývalí obyvatelé kontinentu Yokuda, kteří migrovali do Tamrielu a usadili se v Hammerfellském regionu na konci 1. Éry. Yokudská kultura se vyvíjela v izolaci od ostatních lidských ras. Redguardská společnost je silně založena na disciplíně a soběstačné bojové zručnosti. Jsou to typičtí mořeplavci a v celém Tamrielu není lepších bojovníků.
O Redguardech se můžete dozvědět více z herní knihy Redguardi, Jejich Historie a Hrdinové

Více o všech rasách Tamrielu, jejich třídění, domovinách a kulturách z oficiálního zdroje Kodex The Elder Scrolls
a z herních knih:
Kapesní Průvodce Impériem
Poznámky o Rasové Fylogenezi a Biologii

Další civilizované kultury na Nirnu zahrnují:

Imga – opičí lidé z Valenwoodu. Toužíce být více jako elfové, často si holí srst, nosí altmerské oblečení a dokonce přijali povýšený postoj k lidem i ostatním zvířecím rasám.

Kamal – Sněžní Démoni z Akaviru, kteří každý rok roztávají a snaží se obsadit Tang Mo. V minulosti se dokonce pokoušeli o invazi do Tamrielu.

Ka Po’Tun – Tygří Lid z Akaviru. Poslední Draci z Akaviru byli zničení před dávnými časy, během války mezi nynějšími Ka Po’Tun a Tsaesci. Nyní Tygří Lid hledá způsob, jak se stát Draky; jejich vůdci, Tosh Rakovi, se to podařilo a nyní je z něj největší Drak na Nirnu.

Maomerové (Tropičtí Elfové) – původně vyděděnci Aldmerů, kteří nyní mají dobře zařízenou kulturu na kontinentu Pyandonea. Díky jejich „chameleonské“ kůži mají nezvyklý, bezbarvý vzhled.

Sload – slimáky připomínající rasa. Jsou opovrhováni celým Tamrielem pro vypuštění Thrassianského Moru, který zahubil většinu obyvatel Tamrielu (cca. 1E2200). Kontinent, který obývali, Thras, byl následovně potopen spojeneckou Tamrielskou armádou. Věří se, že všichni Sloadi zahynuli, ale někteří stále přežívají. Jsou to pomalá a obezřetná stvoření s velmi silným sklonem k magii a zvláštním zájmem o nekromancii.

Tang Mo – velmi rozmanitý Opičí Lid z Akivirského souostroví. Vždy se snažili nebýt zotročeni ostatními silnými rasami Akaviru. Nezdá se, že by byli příbuzní s rasou Imga.

Tsaesci – Zmijí Lid z Akaviru, jemuž je přičítáno snězení všech akavirských lidí a pokus o snězení všech akavirských draků. Během 1. a 2. Éry byli docela přijatí v Tamrielu a na konci 2. Éry ovládali Císařství.
O rasách z Akaviru se můžete dočíst v herní knize Záhadný Akavir
a v neoficiálním článku Konečný Akavir

JAK JE TO S BOHY?

anteony bohů se mezi všemi tamrielskými kulturami velmi liší, ale některé uctívané osobnosti mohou být docela běžné. Většina z těchto obecně nazývaných bohů, je rozdělena na dvě základní skupiny:

Aedra
“Aedra“ je Aldmerský termín svým způsobem označující předky. Tento význam se používá pouze, mluvíme-li o základním Aldmerském systému víry. Vlastně je to pro Altmery nesmírně důležité, protože pro ně tento pojem posiluje víru v to, že Aldmeři jsou přímí smrtelní potomci této zvláštní skupiny nesmrtelných (Aedra). V širším smyslu používají učenci název Aedra pro všechny nesmrtelné, kteří patří do skupiny božstev Anu (Stasis).
Osm z těchto nesmrtelných je uctíváno po celém Tamrielu jako základní strůjci zodpovědní za vznik smrtelného plemena, čin známý jako Velké Tvoření. Těchto osm Aeder z jádra Cyrodilského panteonu je známých jako Devět Svatých, přičemž devátý je Tiber Septim. Jsou také všeobecně pokládáni za osm planet, které obíhají Nirn.
O Aedrách a Svatých se můžete dozvědět více z herní knihy Monomyth
z oficiálního zdroje Kosmologie The Elder Scrolls
a z neoficiálního článku Devět Svatých

Daedra
Termín „Daedra“ pochází od Chimerů. Je těžké ho přeložit, protože je to úmyslná slovní hříčka s názvem „Aedra“. Jeden doslovný překlad znamená „silnější, lepší předkové“, zatímco jiný zní „nejsou naši předkové“. Chimerové vymysleli úmyslně toto ironické slovo aby zvýraznili jejich oddělení od ostatních Aldmerů, zejména Altmerů. Dále tím chtěli zdůraznit jejich oddanost těm ,které si zvolili jako úctyhodnější než Aedry. Postupem času se slovo Daedra stalo mnohem širším pojmem. Začalo zahrnovat všechny nesmrtelné, patřící do skupiny bohů Padomay (Změna), přestože ti samí nesmrtelní jsou smrtelníky nazýváni „démoni“. Panuje všeobecná shoda, že existuje 16 Daedrických Princů, z nichž každý obývá zvláštní království Oblivionu, oblasti, kterou smrtelní lidé vnímají stejně jako noční oblohu.

O Daedrách se můžete dozvědět v herních knihách:
O Oblivionu
Kniha Daeder
a z neoficiálního zdroje
Kniha Daeder
Daedry (CZ)

O bozích Tamrielu naleznete více informací v herních knihách
Aedra a Daedra
Druhy Víry v Impériu
The Annotated Anuad
a ze stránek
Císařská Knihovna: Tamrielští Bozi
UESP: Tamrielské Panteony
Teoretická Vířivá Škola Vivecu
Bohové (CZ)

KDO TO BYL TIBER SEPTIM?

iber Septim je jméno Císaře, který založil 3. Éru Cyrodiilského Impéria v Tamrielu. Jeho další tituly zahrnují Stormcrown, Talos the Dragonborn a Ysmir, Drak Severu. Odkazy na jeho původ jsou sporné. Některé zprávy tvrdí, že se narodil na Atmoře, jiné v High Rocku a některé další prohlašují, že byl Nord ze Skyrimu. Na konci 2. Éry sjednotil Tamriel, uzavřel mír s Vivecem z Morrowindu a porazil překonal Aldmerskou Nadvládu za pomoci Numidia, obrovského Dwemerského golema s neuvěřitelnou silou. Tiber Septim zemřel roku 3E38 ve věku 108 let. Nyní je uctívaný jako devátý Svatý Cyrodiilského panteonu.
O Tiberu Septimovi se můžete dozvědět v herní knize Kapesní Průvodce Impériem: Cyrodiil

CO BYLO NUMIDIUM?

umidium (Anumidium, lit. Svatý Kov (Golem), Plechový Bůh) byl masivní robot, vykovaný v 1. Éře Architektem Kagrenacem jako nový bůh Dwemerů. Problémy obklopující stavbu Numidia a jeho úmyslné magické spojení se Srdcem Lorkhana byly hlavní důvody Války Prvního Koncilu. Numidium se později stalo majetkem Tibera Septima, který jej zaměstnal při jeho dobývání Tamrielu.

Zde je časová přímka stručně shrnující události okolo Numidia:

1E668 – Dwemerský architekt Kagrenac jako první zkonstruoval Numidium, přičemž zamýšlel posílit ho Srdcem Lorkhana.

cca. 1E670 – Bitva o Rudou Horu, Numidium uchváceno nebo zničeno Dunmerskými silami pod vedením Tribunalu.

2E864 – 2E896 – Tiber Septim získal znalosti o Numidiu, které poté získal z Morrowindu; buď kousek po kousku, nebo tajnou smlouvou s Tribunalem, ve které mu vrací správu Morrowindu. Císařský bojový mág Zurin Arctus vyzkoumal konstrukční a aktivační principy Numidia- připravil ho k použití a vytvořil Totem, aby ho mohl Císař lépe ovládat.

2E896 – Za použití Mantelly jako zdroje energie, aktivoval Tiber Septim Numidium a využil ho k tomu, aby svrhl Aldmerskou Nadvládu, díky čemuž se mohl stát Císařem Tamrielu. Po kapitulaci Summersetu je Numidium zničeno v bitvě s tvorem, který je označován jako Underking- pravděpodobně nemrtvá osobnost, jehož původ není znám.

3E1 – cca. 3E400 – Císařští agenti, všeobecně známí jako Blades, posbírali a dali dohromady zničené části ztraceného Numidia.

3E401 – Ztracená Mantella je objevena Nulfagem z Daggerfallu v High Rocku.

3E405 – 3E410 – Totem je nalezen osobním agentem Uriela Septima VII. Jak šíří zvěsti, různé Tamrielské frakce touží po kontrole Totemu a Mantelly a následně po ovládnutí Numidia.

3E410 – Numidium je znovu aktivováno a zároveň se objeví paralelní realita, načež je Numidium používáno 6 různými pány, přičemž vykoná 6 odlišných úkolů na různých místech najednou. Tento fenomén je historicky znám jako Křivení Západu, nebo Druhý Numidský Efekt.

Po 3E410 – místo a stav Numidia jsou neznámé.

2E882 – cca. 3E427 – Dagoth Ur pracuje na Kagrenacových plánech a sestaví Akulakhan (Druhé Numidium) v Rudé Hoře. Tomuto Novému Numidiu chce také obstarat energii z Lorkhanova Srdce.

JAK JE TO S NEREVAREM?

ord Indoril Nerevar byl Chimerský Král, který udržoval svůj lid v míru s Dwemery (cca. 1E401), takže mohli porazit jejich společné nepřátele, Nordy. Spolu s Dwemerským králem Dumacem pojmenovali jejich zemi Království Resdaynu. Mír mezi nerevarovým lidem a Dwemery trval přes 250 let a byl přerušen Válkou Prvního Koncilu, ve které byl Nerevar zabit. V Morrowindu je nyní Nerevar uctíván jako „Herold Trojspojité Cesty“ (Triune Way). Je to nejvyšší svatý Dunmerského panteonu.
O Nerevarovi se můžete dočíst v herních knihách:
Nerevarův Měsíc-a-Hvězda
Opravdový Nerevar

CO TO BYL TRIBUNAL?

ribunal (Almisivi) byli tři bozi-králové v Morrowindu; Almalexia, Sotha Sil a Vivec.Původně to byli poradci Chimerského krále Nerevara. Po Nerevarově smrti (cca. 1E700) byl Tribunal okouzlen božskou silou Lorkhanova Srdce. Za pomoci Dwemerských kouzelných nástrojů se jim podařilo transformovat se do božské podoby. Jako odplatu za tento bezbožný akt Tribunalu seslala Daedrická Princezna Azura kletbu na Chimery. Děti těchto „nových“ bohů se přeměnily na Dunmery. Přes dva tisíce let potom Tribunal vládnul nad Dunmery jako „praví bohové“ Morrowindu.
Zjevení Nervarina označilo konec panování Tribunalu. Nervarine zničil Dwemerské kouzelné nástroje a Lorkhanovo Srdce, které poskytovalo svou božskou sílu Tribunalu i Dagoth Urovi, přičemž zabil Dagoth Ura samotného. Almalexia se ztrátou božství zbláznila, zavraždila Sotha Sila a pokusila se zabít i Nervarina. Ale neuspěla a byla zabita.
O Tribunalu se můžete dovědět více z herní knihy Společenstvo Chrámu

CO SE STALO S DWEMERY (TRPASLÍKY)?

éměř celá rasa náhle a záhadně zmizela. Toto je téma, které je velmi komplikováno protichůdnými zprávami o okolnostech jejich zmizení. Zdá se, že nejvíce ucelené zprávy se domnívají, že Dwemeři byli buď zničeni, nebo transportováni do jiného času a místa během Bitvy o Rudou Horu. To měly způsobit činy jejich Vysokého Kněze Kagrenaca v souvislosti s Lorkhanovým Srdcem.

O CO ŠLO V BITVĚ O RUDOU HORU?

itva byla posledním konfliktem ve Válce Prvního Koncilu. Byla vybojována v zemi Resdayn (nyní Morrowind) v ranném období 1. Éry. Opoziční síly se setkaly na ostrově Vvardenfell, kde se vyskytovala poslední velká pevnost Dwemerů, konkrétně v blízkosti vulkánu Rudá Hora. Existuje spousta protichůdných záznamů této bitvy, ale hlavním výsledkem bylo nezvratné vítězství Chimerů a náhlé zmizení Dwemerů.

O této bitvě se dochovaly materiály:
Bitva o Rudou Horu a Vzestup a Pád Tribunalu
Pět Písní Krále Wulfhartha
Kagrenacovy Nástroje
Válka Prvního Koncilu

KDO JE UNDERKING?

nderking je mocné individuum se zastřeným původem. Za 2. Éry byl velmi obáván po celém Tamrielu. Věří se, že ovládal nemrtvé služebníky a sám byl prastarý lich nebo nekromantský mág. Někteří učenci ho spojují se Zurinem Arctusem, Císařským bojovým mágem Tibera Septima, přičemž tvrdí, že Zurin vložil svou životní sílu do Mantelly, a tu pak použil jako zdroj energie pro Numidium. Tímto si zajistil velmi dlouhý život. Pokud je to pravda, Underking našel osvobození smrtí až poté, co bojoval s Numidiem, čímž se snažil získat zpět svůj život z Mantelly. Jiné zprávy ovšem tvrdí, že Underking je prastarý Nordský hrdina nazývaný Wulfharth a Ysmir, který během lidské historie prošel mnoha vtěleními, a který má pravděpodobně božský původ.

O záhadách obklopujících Underkinga se můžete poučit ze spolehlivého zdroje Příběh Daggerfallu
a z herní knihy Arcturianské Kacířství

KDO JE MARUKH A MARUKHOVI VYVOLENÍ?

arukh byl Cyrodilský věštec, který prohlašoval, že měl vidění Svaté Alessie (dříve Královna Alessia, první Císařovna Cyrodiilu, která vedla lidi k osvobození Heartlandu od jejich elfských králů, cca. 1E243). Během 1. Éry bylo Marukhovo přísné, monotheistické učení vnuceno pomocí agresivních, theokratických pravidel Alessiany Reformy téměř celému Tamrielu. Alespoň jedno z Marukhových učení přežilo až dodnes jako základní pravidlo Cyrodilského Zákona: „Každý je vinný, dokud neprokáže svou nevinu“. Marukhovi Vybraní byli členové zvláště fanatické a rituální elitní Alessiiny sekty z 1. Éry. Jednoznačně způsobili Útěk Draka magickými pokusy o oddělení totožnosti Akatoshe, Cyrodilského Boha, od elfského boha Auriela.

CO JE TO ÚTĚK DRAKA?

těk Draka je pojem označující přerušení běžného toku času, který nastal v 1. Éře. „Drak“ je odkazem na Akatoshe (aldmersky Auriel), což je Aedrický Dračí bůh Času. Historie zaznamenává, že se čas během Útěku zastavil na 1008 let. (jakkoli zvláštně to zní).
Více informací o Útěku Draka můžete najít v herních knihách:
Kde jste byli, když Drak utekl?
Přezkoumání Útěku Draka
a z neoficiálních zpráv
Studie Útěku Draka
Incident na Rimmenu

KDO JSOU TO PSIJICKOVÉ?

sijickové jsou jedno z nejstarších klášterních uskupení v Tamrielu. Jsou skrytí na prchavém ostrově Artaeum poblíž Summersetu. První zpráva o Psijitském Řádu byla zaznamenána roku 1E20 Bretonským mudrcem Voernetem, který cestoval na schůzku s Psijickým Obřadním Mistrem, Iachesisem. Ostrov Artaeum zmizel z Tamrielu na začátku 2. Éry –zhruba v době ,kdy byl založen Cech Mágů- a znovu se objevil o 500 let později.Nikdo nikdy nevysvětlil toto zmizení, nebo objevil osud Iachesa a jeho koncilu.
Přesná poloha ostrova Artaeum je dodnes neznáma. Někteří učenci věří, že se pohybuje aby zabránil odhalení. Legendy také tvrdí, že Psijický Řád kdysi za pomoci silné magie přivolal bouři, která zničila celé námořnictvo Maomerského krále Orgnuma (cca 3E110). Přestože dříve byli Psyjicové považováni za královské rádce, současná Říše k nim cítí jistou nedůvěru, dokonce i odpor.

O Psijicích se můžete dozvědět více v herních knihách:
O Artaeu
Staré Způsoby
a ze spolehlivých zdrojů:
Průvodce Psijickým Řádem

CO JE HůL CHAOSU?

ůl Chaosu (Balac-thurm) je mocný, kouzelný artefakt, který -jak praví legenda- byl vyroben v ranném období 1. Éry (cca 1e500) vynikajícím lidským kouzelníkem Lorethem. Tento artefakt byl považován za tak nebezpečně silný, že byl nakonec uschován a připoután v katakombách bod městem Mournhold v Morowindu. Jagar Tharn, císařský bojový mág Císaře Uriela Septima VII (cca. 3E389), se přestrojil za obyčejného barda a lstí přiměl Dunmerskou Královnu Berenziah k tomu, aby mu pomohla Hůl získat. Tharn použil Hůl Chaosu k přemístění Císaře a jeho osobní stráže na jinou planetu a potom Hůl rozlámal na osm kusů, které ukryl ve všech provinciích Impéria. Hrdina, který je nyní známý jako Věčný Šampión, posbíral tyto kusy a použil Hůl Chaosu k poražení Jagara Tharna a navrácení Císaře. Současné umístění Hole není známo.
O Jagaru Tharnovi a Holi Chaosu se můžete dozvědět více v sérii herních knih Opravdový Barenziah

HRY SÉRIE THE ELDER SCROLLS

ákladní tituly:1994- TES: Arena

1996- TESII: Daggerfall

2002- TESIII: Morrowind

Doprovodné tituly:

1997- TES Legends: Battlespire

1998- TES Adventures: Redguard

2003- TES Travels: Dawnstar

2004- TES Travels: Stormhold

2004- TES Travels: Shadowkey

Zde je krátký výtah z každé hry:
TES:Arena (3E389 – 3E399)
Císař Uriel Septim VII. Je zrazen císařským bojovým mágem Jagarem Tharnem a uvězněn v dimenzi, kterou Tharn vytvořil za použití Hole Chaosu. Tharn potom použil kouzlo iluze, aby získal Císařův vzhled. Po dalších deset let zneužíval Tharn císařových výsad, ale dále nepokračoval v Urielovu programu znovudobývání. Nakonec hrdina, nyní známý jako Věčný Šampión, přikročil k jeho porážce a osvobození pravého Císaře.

TESII: Daggerfall (3E405)
Osobní zástupce Uriela Septima VII. je převelen do zátoky Iliac, aby vyšetřil smrt krále Lysanda a našel chybící dopis, který Císař poslal královně Daggerfallu. Je zapleten do vlny složitých politických potyček. Jeho dobrodružství vrcholí, když nalezne ztracenou Mantellu, zdroj energie pro slavné Numidium.

TESIII: Morrowind (3E427)
Na osobní rozkaz Uriela Septima VII. je na pobřeží Vvardenfellu propuštěn vězeň. Po čase se bývalý vězeň ukáže jako vtělení nejslavnějšího Dunmerského světce, Nerevara, a je pojmenován Nervarine. Nervarinovým osudem je osvobození Morrowindu a celého Tamrielu od teroru Dagotha Ura, šíleného boha, který ovládá ohnivý region Rudé Hory a moc Lorkhanova Srdce.

TES Legends: Battlespire (někdy mezi 3E389 – 3E399)
Daedrický Princ Mehrunes Dagon získá vládu nad Battlespirem, oblastí s Císařskými bojovými mágy, kteří jsou bud zničeni, nebo posednuti.Mladý učeň dorazí k branám Battlespiru a rychle si uvědomí, že pokud chce přežít a dostat se zpět do Tamrielu, musí nějak porazit Daedrický teror uvnitř.

TES Adventures: Redguard (2E864)
Cyrus a jeho sestra Iszara vedou Redguardské povstání proti silám Impéria na ostrově Stros M’Kai, blízko pobřeží Hammerfellu. Společně zničí Císařské loďstvo v přístavu a porazí jednotky Císařské Legie vedené Guvernérem Amielem Richtonem, zástupce Císaře Uriela Septima.

TES Adventures: Dawnstar
V nejsevernějším městě Dawnstaru nařizuje Guvernér Vinticae mladému rekrutovi, aby našel jeho čtyři šampióny, z nich jeden je pravděpodobně zrádce spolupracující s místními nájezdníky.

TES Travels: Stormhold
Vězeň ve sklepeních Stormholdského žaláře bojuje proti zlému režimu šíleného správce Quinta Vara

TES Travels: Shadowkey (někdy mezi 3E389 – 3E399)
Obránce malé vesnice v Západním Reachi přijme úlohu v boji mezi dvěma mocnými mágy. Mág Stínu Skelos Undriel je vyslán Jagarem Tharnem a je řízen ze srdce Tamrielu Tharnovými zástupci. Undriel vymyslí zoufalý plán k získání Hvězdných Zubů rozsetých po oblasti, jejichž síla, jak doufá, bude stačit k tomu, aby mohl zkazit Tharnovy zástupce a možná i zničit samotného Tharna.

CO JE TO OKO AGÓNIE?

ko Argónie je drahokam s nevyčíslitelnou hodnotou, který slouží jako klíč ke Ztracenému Městu v Black Marshi. Téměř nic není známo o drahokamu ani o městu. (Oko Argónie bylo také jméno, které Bethesda dala hře, která měla následovat po TES Adventures: Redguard, která byla navržena, ale nikdy vyvinuta.)