Kdo chce tento web???

První kdo napíše na icq 380523377 je jeho...

Pohyby

Pohyb
Pohyb Pohyb Pohyb

Sam se může pohybovat několika způsoby. Buďto ve stoje a nebo v podřepu (C). U obou stylů chození je možnost regulovat Samovu rychlost a to kolečkem myši. Když Sam běží, může udělat kotoul (C).
 
Skoky
Skoky Skoky

Skokem (Shift) se Sam dostane na vyvíšené místo. Oproti předchozím dílům ovšem pozbyl schopnost dvojitého skoku. Když se Sam dostane na okraj nějakého objektu, automaticky skočí dolů nebo se zachytí. Jde-li při tom dostatečně pomalu, provede "tichý skok", čímž tnemožní nepříteli, aby ho slyšel.
 
Lezení po horizontálních trubkách
Lezení po horizontálních trubkách Lezení po horizontálních trubkách

Sam se může pohybovat po horizontálních trubkách a to jak je po rukou, tak i po nohou (opakovaný Shift). Při tomto pohybu je také možno střílet z SC pistolky.
 
Lezení po vertikálních trubkách
Lezení po vertikálních trubkách Lezení po vertikálních trubkách

Často se vám ve hře stane, že nevíte jak dál, právě v těchto případech hledejte nějaký okap či trubku, po které Sam může vylézt apokračovat dál. Končí-li trubka jen malou římsou, na kterou by se Sam nevysokukal, šipkou doprava nebo doleva po ní bude ručkovat.
 
Sjíždění po lanech
Sjíždění po lanech Sjíždění po lanech Sjíždění po lanech

Je-li někde nataženo lano, Sam po něm může lézt stejně jako po horizontální trubce. Je-li ovšem lano trošku nakloněno, Sam po něm automaticky a elegantně sjede dolu. Zvednutím nohou (Shift) se jízda stane rychlejší.
 
Slaňování
Slaňování Slaňování

Sam se po laně může také pohybovat ve vertikálním směru a to jak nohama opřený o zeď, tak nohama na laně. Je-li někde objekt, za který by si mohl uvázat své lano, může po něm slézt dolů. Leze-li Sam na laně u zdi, může se odrazit o zeď (Shift), čímž může překonat překážku na zdi (třeba otevřené okno).
 
Roznožka
Roznožka Roznožka

Roznožka již patří ke standardním Samovým pohybům (2x Shift u zdi). Sice již neumí poloviční roznožku a následný výskok nahoru, ale normální roznožku ještě stále zvládá. Dokonce animace při jejím provedením vypadá jinak. Sam se rozběhne proti zdi a odrazí se do roznožky. A k čemu je mu roznožka vlastně dobrá? Může z ní efektivně odstřelovat nebo jenom uspávat nepřátele. Také na ně může skočit, čímž je omráčí (C) a nebo je prostě jenom nechá pod sebou projít.
 
Přikrčení u zdi
Přikrčení u zdi Přikrčení u zdi Přikrčení u zdi

Potřebuje-li se Sam pořádně schovat a tma je nedostatečná, občas pomůže přitisknutí ke zdi (Q) a to nejlépe v eskrčené pozici (C). Když máte štěstí, nepřítel kolem vás jen projde a ani si vás nevšimne. Sam se také podél zdi může pohybovat a na konci zdi se dívat za roh (držením směrové klávesy). Bohužel už ale neumí za roh střílet.
 
Ostatní pohyby a dovednosti
Ostatní pohyby a dovednosti Ostatní pohyby a dovednosti Ostatní pohyby a dovednosti Ostatní pohyby a dovednosti Ostatní pohyby a dovednosti Ostatní pohyby a dovednosti Ostatní pohyby a dovednosti Ostatní pohyby a dovednosti

Mimo výše vyjmenované pohyby také Sam zvládá lezení po žebřících a po drátěných plotech, umí otevírat a vylamovat dveře, lézt na různé objekty a používat a hackovat počítače.
 
Útoky na nepřítele
Útoky na nepřítele Útoky na nepřítele

Potřebuje-li Sam odstranit z cesty nějakého nepřítele, může to udělat několika způsoby. Buďto ho jenom omráčí (pravé tlačítko myši) a nebo ho zabije (levé tlačítko myši). Omráčení Sam provede svou tvrdou pěstí a má efekt je když je ze zadu, jinak je možnost, že to Sam pěkně schytá. Zabití Sam provede svým ostrým nožem a na obtížnost EASY se Samovi téměř nikdy nic nestane. Dále Sam může na nepřítele skočit (třeba z roznožky) nebo ho kopnout při sjíždění po laně.
 
Chycení nepřítele a akce s ním
Chycení nepřítele a akce s ním Chycení nepřítele a akce s ním Chycení nepřítele a akce s ním Chycení nepřítele a akce s ním Chycení nepřítele a akce s ním

Když se Sam ze zadu potichu připlíží k nepříteli a nezabije ho, nabídne se mu interakce chytit jej. Nepřítel tímto ztrácí veškerou kontrolu nad sebou a je plně v Samově moci. Sam se s ním může pohybovat a "uklidit" ho tak na potřebné místo. Opět platí, že levým tlačítkem myši ho zabije a pravým tlačítkem myši ho jen omráčí. Chycený nepřítel má ale i jiné výhody. Někteří nepřátelé nabízejí interakci výslechu, což je zajímavé řešení, jak se dozvědět potřebné informace. Chycený nepřítel se také dá využít jako živý štít a je možné používat i SC pistolku (nelze ale přebíjet). Běda ale když je živý štít zabit. Dále Sam může nepřítele využít k projitím dveřmi s očním scannerem nebo jen pro získání informací z počítače, které Sam sám získat nemůže. Chycený nepřítel se také může hodit při průchodu laserama, jelikož vojáci mají vestu, která tyto lasery deaktivuje. Při této akci ovšem není nutné, aby byl nepřítel při vědomí. Další novinkou je, že když se s nepřítelem přiblížíte čelem k nějakému zábradlí a levým tlačítkem ho zabijete, Sam ho jednoduše přehodí přes zábradlí a je pokoj.
 
Přenášení těl
Přenášení těl Přenášení těl

Mrtvá nebo omráčená těla může Sam na svých zádech přenášet na libovolná místa, aby je jiní nepřátelé nebo kamery nenašli.
 
Stáhnutí
Stáhnutí Stáhnutí Stáhnutí Stáhnutí Stáhnutí

Když je Sam zavěšen pod nějakým vojákem a ten stojí dostatečně na kraji, tak se nabízí interakce tohoto vojáka stáhnout přes zábradlí dolů, což znamená pro vojáka okamžitou a jistou smrt.
 
Uškrcení z trubky
Uškrcení z trubky Uškrcení z trubky Uškrcení z trubky Uškrcení z trubky Uškrcení z trubky

Když je Sam zavěšen na trubce, drží se i nohama a pod ním jde voják, tak může Sam buď vojáka omráčit buď interakcí nebo pravým tlačítkem myši a nebo mu rovnou zlomit vaz levým tlačítkem myši, což je smrtelné.